Заповед №401-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2024 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2024-04-26 09:29:10

Заповед №400-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2024 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2024-04-26 09:26:58

З А П О В Е Д № 394 РД-01-03 гр. Свищов, 18.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:25:04

З А П О В Е Д № 393 РД-01-03 гр. Свищов, 18.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:24:24

З А П О В Е Д № 392 РД-01-03 гр. Свищов, 18.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:23:34

З А П О В Е Д № 391 РД-01-03 гр. Свищов, 18.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:21:21

З А П О В Е Д № 390 РД-01-03 гр. Свищов, 18.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:19:26

З А П О В Е Д № 378 РД-01-03 гр. Свищов, 16.04.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-04-18 16:18:17

Заповед № 293-РД-01-03, гр. Свищов, 26.03.2024 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2024-03-29 15:04:39

Заповед № 292-РД-01-03, гр. Свищов, 26.03.2024 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2024-03-29 15:00:21

Заповед № 306-РД-01-03, гр. Свищов, 27.03.2024 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2024-03-28 09:32:42

Заповед № 305-РД-01-03, гр. Свищов, 27.03.2024 г., относно продажба на идеални части, общинска собственост

2024-03-28 09:31:24

Заповед № 304-РД-01-03, гр. Свищов, 27.03.2024 г., относно продажба на идеални части, общинска собственост

2024-03-28 09:30:16

Заповед № 303-РД-01-03, гр. Свищов, 27.03.2024 г., относно учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или публично оповестен конкурс

2024-03-28 09:28:39

Заповед № 302-РД-01-03, гр. Свищов, 27.03.2024 г., относно учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или публично оповестен конкурс

2024-03-28 09:27:35

З А П О В Е Д № 156 РД-01-03 гр. Свищов, 14.02.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-02-14 16:24:12

З А П О В Е Д № 155 РД-01-03 гр. Свищов, 14.02.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-02-14 16:22:40

З А П О В Е Д № 154 РД-01-03 гр. Свищов, 14.02.2024 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2024-02-14 16:20:56

Заповед № 70 РД-01-03 от 23.01.2024 г., за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2024-01-26 11:14:47

Заповед № 69 РД-01-03 от 23.01.2024 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2024-01-26 11:13:39

З А П О В Е Д № 71 РД- 01-03 гр. Свищов, 23.01.2024 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2024-01-23 09:14:25

З А П О В Е Д № 1501 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:38:09

З А П О В Е Д № 1500 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:37:30

З А П О В Е Д № 1499 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:36:29

З А П О В Е Д № 1498 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:35:41

З А П О В Е Д № 1497 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:34:37

З А П О В Е Д № 1496 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:33:42

З А П О В Е Д № 1495 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:32:47

З А П О В Е Д № 1494 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-12-01 13:31:54

ЗАПОВЕД № 1453-РД-01-03/22.11.2023 г., относно отмяна на т. 4 от ЗАПОВЕД № 1341-РД-01-03/02.11.2023 г.

2023-11-22 14:37:55

З А П О В Е Д № 1375 РД- 01-03 гр. Свищов, 09.11.2023 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2023-11-10 10:39:59

Заповед № 1342 РД-01-03 гр. Свищов, 02.11.2023 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2023-11-10 10:32:50

Заповед № 1341 РД-01-03 гр. Свищов, 02.11.2023 г., за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2023-11-10 10:29:28

З А П О В Е Д № 1203 РД- 01-03 гр. Свищов, 03.10.2023 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2023-10-03 13:15:23

З А П О В Е Д № 1192 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:36:00

З А П О В Е Д № 1191 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:34:54

З А П О В Е Д № 1188 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:33:44

З А П О В Е Д № 1187 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:32:33

З А П О В Е Д № 1186 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:31:21

З А П О В Е Д № 1185 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:30:09

З А П О В Е Д № 1184 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:28:38

З А П О В Е Д № 1182 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-09-28 14:26:51

З А П О В Е Д № 1181 РД- 01-03 гр. Свищов, 28.09.2023 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2023-09-28 14:23:48

Заповед № 1017 РД-01-03 от 28.08.2023 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2023-09-01 10:07:01

Заповед № 1016 РД-01-03 от 28.08.2023 г., за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2023-09-01 10:06:30

З А П О В Е Д № 880 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:31:13

З А П О В Е Д № 879 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:29:59

З А П О В Е Д № 878 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:25:57

З А П О В Е Д № 877 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:24:45

З А П О В Е Д № 876 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:23:44

З А П О В Е Д № 875 РД-01-03 гр. Свищов, 19.07.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-07-20 10:21:36

З А П О В Е Д № 726 РД-01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот

2023-06-30 09:29:02

З А П О В Е Д № 725 РД-01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот

2023-06-30 09:27:03

З А П О В Е Д № 724 РД-01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-06-30 09:23:54

З А П О В Е Д № 723 РД-01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-06-30 09:21:53

З А П О В Е Д № 729 РД- 01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2023-06-22 15:04:50

З А П О В Е Д № 728 РД- 01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2023-06-22 15:03:13

З А П О В Е Д № 727 РД- 01-03 гр. Свищов, 22.06.2023 г., относно прекратяване съсобственост чрез продажба на общинска част

2023-06-22 15:00:00

З А П О В Е Д № 644 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:30:10

З А П О В Е Д № 643 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:29:17

З А П О В Е Д № 642 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:26:52

З А П О В Е Д № 641 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:25:55

З А П О В Е Д № 640 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:25:01

З А П О В Е Д № 639 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:23:31

З А П О В Е Д № 638 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:21:40

З А П О В Е Д № 637 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:20:45

З А П О В Е Д № 636 РД-01-03 гр. Свищов, 16.06.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-06-16 14:18:58

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот

2023-06-06 14:33:30

З А П О В Е Д № 529 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж

2023-05-26 11:42:14

З А П О В Е Д № 528 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-05-26 11:37:08

З А П О В Е Д № 527 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-05-26 11:29:08

З А П О В Е Д №526 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имоти, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-05-26 11:26:23

З А П О В Е Д № 174 РД-01-03 гр. Свищов, 28.02.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-03-01 12:53:31

З А П О В Е Д № 155 РД-01-03 гр. Свищов, 22.02.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-02-22 09:19:20

З А П О В Е Д № 68 РД-01-03 гр. Свищов, 24.01.2023 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имоти, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-01-27 09:31:23

З А П О В Е Д № 66 РД-01-03 гр. Свищов, 24.01.2023 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2023-01-27 09:27:07

З А П О В Е Д № 77 РД-01-03 гр. Свищов, 25.01.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-01-25 16:34:41

З А П О В Е Д № 76 РД-01-03 гр. Свищов, 25.01.2023 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2023-01-25 16:33:14

З А П О В Е Д № 1587 РД- 01-03 гр. Свищов, 20.12.2022 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на град Свищов

2022-12-23 09:58:22

З А П О В Е Д № 1589 РД- 01-03 гр. Свищов, 20.12.2022 г., относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-12-20 10:11:45

З А П О В Е Д № 1588 РД- 01-03 гр. Свищов, 20.12.2022 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2022-12-20 10:06:41

З А П О В Е Д № 1449 РД- 01-03 гр. Свищов, 25.11.2022 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-11-25 13:01:43

З А П О В Е Д № 1448 РД- 01-03 гр. Свищов, 25.11.2022 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-11-25 12:55:43

З А П О В Е Д № 1447 РД- 01-03 гр. Свищов, 25.11.2022 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот, върху застроен урегулиран поземлен имот

2022-11-25 12:52:44

З А П О В Е Д № 1444 РД-01-03 гр. Свищов, 25.11.2022 г., относно учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към съществуваща сграда

2022-11-25 10:20:57

З А П О В Е Д № 1367 РД-01-03 гр. Свищов, 16.11.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-11-16 13:53:31

З А П О В Е Д № 1366 РД-01-03 гр. Свищов, 16.11.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-11-16 13:51:07

З А П О В Е Д № 1210 РД-01-03 гр. Свищов, 25.10.2022 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2022-10-28 08:54:13

З А П О В Е Д № 1211 РД-01-03 гр. Свищов, 25.10.2022 г., относно продажба правото на собственост на недвижим имот, върху поземлен имот

2022-10-25 09:41:11

З А П О В Е Д № 1113 РД-01-03 гр. Свищов, 04.10.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2022-10-04 15:47:46

З А П О В Е Д № 1112 РД-01-03 гр. Свищов, 04.10.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2022-10-04 15:47:18

Заповед № 1091-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:05:46

Заповед № 1090-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:05:19

Заповед № 1089-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:04:51

Заповед № 1088-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:04:06

Заповед № 1087-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:02:53

Заповед № 1086-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:02:23

Заповед № 1085-РД-01-03/ 27.09.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-28 16:01:57

ЗАПОВЕД № 956 РД-01-03, град Свищов, 02.09.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 464 РД-01-03 от 30.05.2022 г.на кмета на община Свищов

2022-09-05 11:08:41

З А П О В Е Д № 927 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2022 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-09-05 10:44:59

З А П О В Е Д № 926 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2022 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-09-05 10:18:33

З А П О В Е Д № 925 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2022 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-09-05 10:16:59

З А П О В Е Д № 924 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2022 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-09-05 10:15:37

ЗАПОВЕД № 928-РД-01-03/26.08.2022 г. за продажба право на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-08-26 11:00:21

ЗАПОВЕД №778-РД-01-03, гр. Свищов, 21.07.2022 г. за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-25 12:57:34

З А П О В Е Д № 662 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:55:13

З А П О В Е Д № 661 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:54:27

З А П О В Е Д № 660 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:53:58

З А П О В Е Д № 659 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:53:20

З А П О В Е Д № 658 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:51:30

З А П О В Е Д № 657 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:49:56

З А П О В Е Д № 656 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:48:28

З А П О В Е Д № 655 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:47:55

З А П О В Е Д № 654 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:47:08

З А П О В Е Д № 653 РД- 01-03 гр. Свищов, 30.06.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-07-01 15:46:12

ЗАПОВЕД № 555-РД-01-03, град Свищов, 16.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-06-17 10:40:41

ЗАПОВЕД № 554-РД-01-03, град Свищов, 16.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-06-17 10:40:11

З А П О В Е Д № 452-РД-01-03 Гр. Свищов, 26.05.2022 г., относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-06-03 15:54:54

З А П О В Е Д № 451-РД-01-03 Гр. Свищов, 26.05.2022 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2022-06-03 15:52:39

З А П О В Е Д № 450-РД-01-03 Гр. Свищов, 26.05.2022 г., относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, в землището на гр. Свищов

2022-06-03 15:51:14

ЗАПОВЕД № 467-РД-01-03, гр. Свищов, 30.05.2022 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-05-30 15:10:51

ЗАПОВЕД № 466-РД-01-03, гр. Свищов, 30.05.2022 г., относно продажба правото на собстнвеност на недвижим имот

2022-05-30 11:06:07

ЗАПОВЕД № 465-РД-01-03, гр. Свищов, 30.05.2022 г., относно продажба правото на собстнвеност на недвижим имот

2022-05-30 11:05:15

ЗАПОВЕД № 464-РД-01-03, гр. Свищов, 30.05.2022 г., относно продажба на идеални чести, имот общинска собственост

2022-05-30 11:02:54

З А П О В Е Д № 429 РД- 01-03 Гр. Свищов, 20.05.2022 година, относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-05-20 12:51:02

З А П О В Е Д № 291-РД-01-03 Гр. Свищов, 26.04.2022 г., относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-04-29 14:05:19

ЗАПОВЕД № 130-РД-01-03, гр. Свищов, 23.02.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-02-24 10:42:20

ЗАПОВЕД № 129-РД-01-03, гр. Свищов, 23.02.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-02-24 10:40:41

ЗАПОВЕД № 128-РД-01-03, гр. Свищов, 23.02.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-02-24 10:40:14

ЗАПОВЕД № 127-РД-01-03, гр. Свищов, 23.02.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-02-24 10:39:43

ЗАПОВЕД № 126-РД-01-03, гр. Свищов, 23.02.2022 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2022-02-24 10:39:06

З А П О В Е Д № 45 РД- 01-03 Гр. Свищов, 20.01.2022 година, относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-01-28 14:07:42

З А П О В Е Д № 44 РД-01-03 Гр. Свищов, 20.01.2022 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-01-28 13:58:21

З А П О В Е Д № 43 РД-01-03 Гр. Свищов, 20.01.2022 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2022-01-28 13:52:06

ЗАПОВЕД № 26-РД-01-03, гр. Свищов, 14.01.2022 г.р относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2022-01-17 10:14:42

ЗАПОВЕД № 25-РД-01-03, гр. Свищов, 14.01.2022 г.р относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2022-01-17 10:14:02

З А П О В Е Д № 1806-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2021-12-20 13:03:43

З А П О В Е Д № 1805-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2021-12-20 10:40:20

З А П О В Е Д № 1804-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-12-20 10:18:46

З А П О В Е Д № 1803-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-12-20 10:17:39

З А П О В Е Д № 1802-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-12-20 10:16:36

З А П О В Е Д № 1799 РД-01-03, гр. Свищов, 17.12.2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2021-12-17 10:51:20

З А П О В Е Д № 1798 РД-01-03, гр. Свищов, 17.12.2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2021-12-17 10:50:02

Заповед №1731-РД-01-03- гр. Свищов, 14.12.2021 г. Община Свищов дарява на Църква "Св. Архангел Михаил" с. Хаджидимитрово незастроен уригулиран поземлен имот

2021-12-14 16:52:46

Заповед № 1545-РД-01-03, гр. Свищов, 18.11.2021 г. относно спечелил участник публичен търг с тайно наддаване

2021-11-18 12:24:33

Заповед № 1544-РД-01-03, гр. Свищов, 18.11.2021 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-11-18 12:23:34

Заповед № 1543-РД-01-03, гр. Свищов, 18.11.2021 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-11-18 12:22:32

Заповед № 1542-РД-01-03, гр. Свищов, 18.11.2021 г. относно спечелил участник публичен търг с тайно наддаване

2021-11-18 12:21:19

З А П О В Е Д № 1398-РД-01-03, гр. Свищов, 22.10.2021 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-10-29 12:29:12

З А П О В Е Д № 1397-РД-01-03, гр. Свищов, 22.10.2021 година, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-10-29 12:27:56

З А П О В Е Д № 1410-РД-01-03, гр. Свищов, 26.10. 2021 г., относно продажба на общинска собственост

2021-10-26 11:08:53

З А П О В Е Д № 1409-РД-01-03, гр. Свищов, 26.10. 2021 г., относно ликвидиране на собственост чрез продажба на собственост на Община Свищов

2021-10-26 11:07:26

З А П О В Е Д № 1408-РД-01-03, гр. Свищов, 26.10. 2021 г., относно ликвидиране на собственост чрез продажба на собственост на Община Свищов

2021-10-26 11:06:39

З А П О В Е Д № 1316-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-10-14 08:47:39

З А П О В Е Д № 1315-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-10-14 08:46:55

З А П О В Е Д № 1314-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,частна общинска собственост

2021-10-14 08:46:16

З А П О В Е Д № 1258-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-29 12:00:15

З А П О В Е Д № 1259-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно ликвидиране на собственост чрез продажба на собственост на Община Свищов

2021-09-24 11:01:05

З А П О В Е Д № 1257-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:57:56

З А П О В Е Д № 1256-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:57:27

З А П О В Е Д № 1255-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:56:59

З А П О В Е Д № 1254-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:56:28

З А П О В Е Д № 1253-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:54:55

З А П О В Е Д № 1252-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:52:57

З А П О В Е Д № 1251-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 10:52:12

З А П О В Е Д № 1241-РД-01-03, гр. Свищов, 21.09. 2021 г., относно открита процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

2021-09-24 06:58:04

Заповед № 1240-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-21 10:45:51

Заповед № 1239-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-21 10:45:10

Заповед № 1238-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-21 10:35:33

Заповед № 1237-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-21 10:34:41

Заповед № 1234-РД-01-03/20.09.2021 г., във връзка с отмяна на Заповед № 1101-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-20 11:29:06

Заповед № 1103-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-03 05:52:51

Заповед № 1102-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-03 05:52:20

Заповед № 1101-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

2021-09-03 05:50:14

Заповед № 1092-РД-01-03/25.08.2021 г, относно учредено възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена сграда

2021-08-25 12:20:30

Заповед № 1093-РД-01-03/25.08.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост - жилище

2021-08-25 12:20:11

Заповед № 1091-РД-01-03/24.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-03/21.07.2021 г.

2021-08-24 13:16:01

Заповед № 1076-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 962-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:28:35

Заповед № 1075-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:28:00

Заповед № 1074-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:27:39

Заповед № 1073-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 962-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:27:15

Заповед № 1072-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:26:41

Заповед № 1071-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

2021-08-19 13:26:05

З А П О В Е Д № 963-РД-01-03, гр. Свищов,21.07.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2021-07-29 07:25:09

З А П О В Е Д № 962-РД-01-03, гр. Свищов,21.07.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2021-07-29 07:24:05

Заповед № 979-РД-01-03, гр. Свищов, 22.07.2021 г., относно учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или конкурс, върху недвижим имот, частна общинска собственост

2021-07-23 06:50:19

Заповед № 898-РД-01-03, гр. Свищов, 14.07.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-07-14 11:11:35

Заповед № 897-РД-01-03, гр. Свищов, 14.07.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-07-14 11:10:50

З А П О В Е Д № 785-РД- 01-03, гр. Свищов, 22.06.2021 година, относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2021-06-25 10:01:35

Заповед № 793-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-23 12:43:10

Заповед № 792-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-23 12:42:33

Заповед № 791-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-23 12:41:47

Заповед № 790-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-23 12:40:58

З А П О В Е Д № 691-РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-04 07:46:21

З А П О В Е Д № 690-РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-04 07:45:53

Заповед № 692 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-06-01 08:58:22

Заповед № 607 РД-01-03, гр. Свищов 12.05.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 519 РД-01-03/ 21.04.2021 г. на кмета на община Свищов

2021-05-13 07:52:52

Заповед № 603-РД-01-03, гр. Свищов, 12.05.2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

2021-05-12 07:49:55

З А П О В Е Д № 464-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2021 година, относно провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-23 08:37:10

Заповед № 519-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-21 13:49:58

Заповед № 518-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-21 13:49:30

Заповед № 517-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-21 13:49:02

Заповед № 466-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-20 10:19:04

З А П О В Е Д № 290-РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-04-02 08:04:56

З А П О В Е Д № 289-РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2021-04-02 08:03:29

Заповед №297 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба право на собственост на имот

2021-03-23 11:50:08

Заповед №293 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

2021-03-23 11:27:46

Заповед №292 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

2021-03-23 11:26:47

Заповед №291 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

2021-03-23 11:26:12

Заповед № 53-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:40:15

Заповед № 52-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:39:43

Заповед № 51-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:39:13

Заповед № 49-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:38:15

Заповед № 48-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:37:50

Заповед № 47-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-18 10:37:26

Заповед № 50-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2021-01-17 10:38:41

Заповед № 1908-РД-01-03/22.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-12-22 17:04:21

З А П О В Е Д №1843-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

2020-12-16 13:34:45

З А П О В Е Д №1842-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж

2020-12-16 13:33:36

З А П О В Е Д №1841-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

2020-12-16 13:31:28

Заповед № 1836-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-12-16 11:19:27

Заповед № 1835-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-12-16 11:17:37

Заповед № 1834-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-12-16 11:16:55

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот

2020-12-11 14:37:01

Заповед № 1791 РД-01-03 гр. Свищов, 03.12.2020 г., относно договор за дарение между Община Свищов и НЧ "Светлина-Царевец1927"

2020-12-03 15:49:37

З А П О В Е Д №1743-РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване, без публичен търг или конкурс

2020-11-24 16:03:06

З А П О В Е Д №1742-РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2020-11-24 16:02:54

З А П О В Е Д №1741- РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2020-11-24 15:56:34

Заповед № 1615-РД-01-03, гр. Свищов, 30.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-11-02 11:28:00

Заповед № 1582-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-10-27 11:25:57

Заповед № 1581-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-10-27 11:25:26

Заповед № 1580-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-10-27 11:24:57

Заповед № 1579-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-10-27 11:24:18

З А П О В Е Д №1442 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2020-10-02 10:49:55

З А П О В Е Д №1441 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2020-10-02 10:49:04

Заповед № 1444-РД-01-03, гр. Свищов, 28.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-28 17:40:01

Заповед № 1443-РД-01-03, гр. Свищов, 28.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-28 17:39:22

Заповед № 1280-РД-01-03, гр. Свищов, 31.08.2020 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2020-09-03 09:35:52

Заповед № 1279-РД-01-03, гр. Свищов, 31.08.2020 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2020-09-03 09:35:12

Заповед № 1301-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-02 12:58:24

Заповед № 1297-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-01 15:39:54

Заповед № 1296-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-01 15:39:03

Заповед № 1295-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-01 15:38:15

Заповед № 1294-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-01 15:37:29

Заповед № 1293-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

2020-09-01 15:36:32

З А П О В Е Д №1289 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2020-09-01 14:32:46

З А П О В Е Д №1288 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост на недвижим имот

2020-09-01 14:31:54

З А П О В Е Д №1287 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот

2020-09-01 14:30:37

З А П О В Е Д №1286 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно учредяване на възмездно право на пристрояване на сграда

2020-09-01 14:28:54

Заповед № 1239-РД-01-03, гр. Свищов, 20.08.2020 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2020-08-24 11:37:00

З А П О В Е Д №1088 РД-01-03 гр. Свищов, 20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-08-07 11:02:37

З А П О В Е Д №1087 РД-01-03 гр. Свищов, 20.07.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2020-08-07 11:00:54

З А П О В Е Д № 1130 -РД-01-03, град Свищов, 28.07.2020 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

2020-07-28 13:44:56

Заповед № 929-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:57:52

Заповед № 928-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:57:23

Заповед № 927-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:56:50

Заповед № 926-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:55:19

Заповед № 925-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:54:35

Заповед № 924-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:53:43

Заповед № 923-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-29 15:51:53

"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2020-06-11 16:58:47

З А П О В Е Д № 711-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2020-06-05 13:21:40

З А П О В Е Д № 710-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-05 13:19:41

З А П О В Е Д № 709-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-06-05 13:18:43

З А П О В Е Д № 442-РД-01-03, гр. Свищов, 31.03.2020 година относно публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж за строителство на 1 брой гаражна клетка

2020-04-10 09:40:08

З А П О В Е Д № 441 РД-01-03, гр. Свищов, 31.03.2020 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-04-10 09:38:33

Заповед № 422-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 11:39:42

Заповед № 421-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 11:39:16

Заповед № 419-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 10:32:24

Заповед № 418-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 10:32:01

Заповед № 417-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 10:31:36

Заповед № 416-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 10:31:05

Заповед № 415-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-03-26 10:30:29

ЗАПОВЕД №5/06.03.2020 г. на управителя на "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2020-03-06 15:45:58

Заповед № 224-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-02-21 15:41:39

Заповед № 223-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-02-21 15:41:13

Заповед № 222-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-02-21 15:40:49

Заповед № 221-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2020-02-21 15:40:22

"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2020-01-17 14:28:31

Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на общински нежилищни имоти на основание Решение № 1200/26.09.2019 г., Прот. № 77 на Общински съвет – гр. Свищов

2019-12-17 11:04:57

З А П О В Е Д № 2250 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

2019-12-06 15:31:40

З А П О В Е Д № 2249 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

2019-12-06 15:30:44

З А П О В Е Д № 2248 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

2019-12-06 15:29:23

ЗАПОВЕД №2176-РД-01-03, гр. Свищов, 25.11.2019 г. относно ликвидиране на съсобственост в недвижим имот, частна общинска собственост чрез продажба

2019-11-26 11:23:50

З А П О В Е Д № 2128 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2019-11-15 11:57:42

З А П О В Е Д № 2127 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2019-11-15 11:56:36

З А П О В Е Д № 2126 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичев търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2019-11-15 11:55:55

Заповед № 1918-РД-01-03, гр. Свищов, 03.10.2019 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-10-03 16:07:27

Заповед № 1917-РД-01-03, гр. Свищов, 03.10.2019 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-10-03 15:59:57

Заповед № 1885-РД-01-03, град Свищов от 25.09.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-09-25 16:52:27

ЗАПОВЕД №31/19.09.2019 г. на управителя на "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2019-09-19 16:07:42

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1167/25.07.2019 Г., ПРОТ. № 74 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2019-09-11 14:03:26

З А П О В Е Д № 1124-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-09 13:47:08

З А П О В Е Д № 1123-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-09 13:46:27

З А П О В Е Д № 1122-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-09 13:45:39

З А П О В Е Д № 1121-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-09 13:43:56

Заповед № 1113-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-08-19 15:05:59

Заповед № 1112-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-08-19 15:05:33

Заповед № 1111-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-08-19 15:04:57

"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2019-08-19 14:42:23

Заповед № 986-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-07-30 11:42:43

Заповед № 985-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-07-30 11:42:32

Заповед № 984-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

2019-07-30 11:42:06

З А П О В Е Д № 911 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба

2019-07-26 10:32:39

З А П О В Е Д № 910 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба

2019-07-26 10:31:13

З А П О В Е Д № 909 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба

2019-07-26 10:29:39

Заповед № 913-РД-01-03, град Свищов от 19.07.2019 година относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ "Развитие - 1891", с. Козловец

2019-07-19 11:41:40

Заповед № 912-РД-01-03, град Свищов от 19.07.2019 година относно продажба на недвижим имот

2019-07-19 09:35:35

Заповед № 810-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-07-05 09:34:54

Заповед № 809-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-07-05 09:34:33

Заповед № 808-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-07-05 09:33:59

Заповед № 807-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-07-05 09:33:02

Заповед №572, гр. Свищов, от 22.05.2019 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 564 РД-01-03 от 14.05.2019 г. на кмета на община Свищов

2019-05-22 15:27:37

Заповед № 569-РД-01-03, град Свищов от 21.05.2019 година относно спечелен публичен търг

2019-05-21 15:30:40

Заповед № 568-РД-01-03, град Свищов от 21.05.2019 година относно спечелен публичен търг

2019-05-21 15:29:41

Заповед № 564-РД-01-03, град Свищов от 14.05.2019 година относно спечелен публичен търг

2019-05-15 14:29:24

Заповед № 563-РД-01-03, град Свищов от 14.05.2019 година относно спечелен публичен търг

2019-05-15 14:28:43

Заповед № 389-РД-01-03, град Свищов от 12.04.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-04-19 13:20:53

Заповед № 388-РД-01-03, град Свищов от 12.04.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2019-04-19 13:20:01

ЗАПОВЕД №352 РД-01-03 гр. Свищов, 04.04.2019 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2019-04-04 12:51:41

ЗАПОВЕД №351 РД-01-03 гр. Свищов, 03.04.2019 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2019-04-04 12:51:16

"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

2019-03-13 14:54:52

ЗАПОВЕД № 001 РД-01-03, ГР. СВИЩОВ, 02.01.2019 г. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

2019-01-16 14:38:35

Заповед №1835-РД-01-03/ 20.12.2018 г. относно публичен търг за продажба

2018-12-20 12:54:45

Заповед №1725 РД-01-03/06.12.2018 г., гр. Свищов, относно продажба на общинска част от самостоятелен обект в сграда

2018-12-06 09:20:53

Заповед № 1700 РД-01-03, гр. Свищов, 30.11.2018 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба

2018-11-30 15:55:11

Заповед №1644-РД-01-03/ 19.11.2018 г. относно публичен търг за продажба

2018-11-30 15:32:07

З А П О В Е Д № 1476 РД-01-0,гр. Свищов, 31.10.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

2018-11-09 10:20:16

Заповед № 1376 РД-01-03, гр. Свищов, 12.10.2018 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване

2018-10-17 15:38:41

Заповед №1345 РД-01-03, гр. Свищов, 05.10.2018 г.

2018-10-08 17:19:25

ЗАПОВЕД № 1291-РД-01-03/21.09.2018 г., ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2018-10-01 11:01:47

З А П О В Е Д № 815-РД-01-03, гр. Свищов, 04.07.2018 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

2018-07-05 11:19:54

З А П О В Е Д № 645-РД-01-03, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2018-06-15 10:29:15

Заповед за продажба на ПИ 49028.142.22

2018-05-16 12:50:21

Заповед №472-РД-01-03/ 30.04.2018 г.,Свищов, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2018-04-30 10:18:34

Заповед №471-РД-01-03/ 30.04.2018 г.,Свищов, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2018-04-30 10:17:35

З А П О В Е Д № 117-РД-01-03, гр. Свищов, 02.02.2018 година, за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване

2018-02-06 12:09:01

З А П О В Е Д № 28-РД-01-03, гр. Свищов, 09.01.2018 година относно публичен търг с тайно наддаване на 30.01.2018 г. /pdf/

2018-01-09 15:56:20

ЗАПОВЕД № 23-РД-01-03/08.01.2018 Г. ЗА ОТСТЪПВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРИСТРОЙКА

2018-01-09 12:03:36

ЗАПОВЕД № 1637-РД-01-03/04.12.2017 Г. ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ЕТ "КАЛИ - ЦАНИ АТАНАСОВ" ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ НА НАВЕС СЪС ЗП 132 КВ.М.

2017-12-04 11:45:00

ЗАПОВЕД № 1321-РД-01-03/29.09.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 665 И 666 ОТ 31.08.2017 Г., ПРОТ. № 40 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-09-29 14:06:09

ЗАПОВЕД № 1170-РД-01-03/11.09.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ № 645 И 646 ОТ 27.07.2017 Г. , ПРОТОКОЛ № 39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-09-15 14:03:51

ЗАПОВЕД № 1029-РД-01-03/04.08.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ С ЕТ "ТЕХНОСЕЛЕКТ - ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ"

2017-08-04 14:25:46

ЗАПОВЕД № 904-РД-01-03/05.07.2017 Г. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА 1 БРОЙ ГАРАЖНА КЛЕТКА

2017-07-06 13:38:28

ЗАПОВЕД № 793-РД-01-03/13.06.2017 Г. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА 1 БРОЙ ГАРАЖНА КЛЕТКА

2017-06-14 16:18:22

Заповед относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017 г от 10.30 ч. в зала № 18 ( „Гербова зала”) на Община Свищов, ул.,,Ц. Церковски’’№ 2 за отстъпване право на строеж за строителство на 1 бр. (един брой) гаражна клетка

2017-06-02 13:04:21

ЗАПОВЕД № 740-РД-01-03/30.05.2017 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ С "ЕЛИТ КОМЕРС" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 573 И 576 ОТ 27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-05-30 10:03:17

ЗАПОВЕД № 739-РД-01-03/30.05.2017 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.702.1156 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 573 И 574 ОТ 27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

2017-05-30 10:02:19

ЗАПОВЕД № 481-РД-01-03/28.04.2017 Г. ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ГАРАЖНА КЛЕТКА

2017-05-02 12:44:01

ЗАПОВЕД № 313-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2618

2017-03-28 10:52:09

ЗАПОВЕД № 312-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2607

2017-03-28 10:51:24

ЗАПОВЕД № 1811-РД-01-03/29.11.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ПРИСТРОЙКА

2016-11-29 15:09:04

Заповед № 1542-РД-01-03/30.09.2016 г. за спечелил публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

2016-09-30 11:42:04

ЗАПОВЕД № 1321-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2016-08-03 14:41:48

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2016-08-03 14:41:29

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/14.07.2016 г. за определяне на спечелил процедура по проведен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж (.pdf)

2016-07-15 11:28:15

ЗАПОВЕД № 998-РД-01-03 от 20.6.2016 г. за провеждане на публичен търгс тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2016-06-24 15:35:16

ЗАПОВЕД № 1065-РД-01-03 от 23.06.2016 г. за продажба на съсобственост с физически лица

2016-06-23 17:01:09

Заповед № 997-РД-01-03/20.06.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

2016-06-20 13:20:08

ЗАПОВЕД № 866-РД-01-03/20.05.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

2016-05-27 16:42:00

ЗАПОВЕД № 860-РД-01-03 от 19.05.2016 г. за определяне на спечелил търг за продажба на незастроен УПИ VII

2016-05-19 16:53:50

Заповед № 706-РД-01-03/22.04.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

2016-04-26 15:10:22

Заповед № 705-РД-01-03/22.04.2016 г. извършване на доброволна делба на застроен урегулиран поземлен имот

2016-04-26 15:09:18

Заповед № 704-РД-01-03/22.04.2016 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Морава, Община Свищов

2016-04-26 15:07:34

Заповед № 485-РД-01-03/17.03.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

2016-03-18 14:35:11

Заповед № 388-РД-01-03/25.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС (.pdf)

2016-02-25 14:00:47

ЗАПОВЕД № 140-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

2016-01-22 16:52:08

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

2016-01-22 16:51:35

ЗАПОВЕД № 1687-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

2015-11-30 15:56:26

ЗАПОВЕД № 1696-РД-01-03/26.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-11-26 14:42:31

ЗАПОВЕД № 1689-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

2015-11-25 15:54:07

ЗАПОВЕД № 1688-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

2015-11-25 15:53:23

ЗАПОВЕД № 1690-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-11-25 14:33:41

ЗАПОВЕД № 1225-РД-01-03/01.10.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-10-01 16:47:54

ЗАПОВЕД № 1221-РД-01-03/29.09.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-09-29 09:38:35

ЗАПОВЕД № 1161-РД-01-03/08.09.2015 Г. ЗА ДАРЕНИЕ НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-09-08 09:37:51

ЗАПОВЕД № 1084-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-09-07 12:52:04

ЗАПОВЕД № 1085-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-09-07 12:00:34

ЗАПОВЕД № 1086-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-09-07 12:00:17

ЗАПОВЕД № 1042-РД-01-03/18.08.2015 г. за продажба на недвижим имот ЧОС в с. Морава, Община Свищов

2015-08-24 10:39:34

ЗАПОВЕД № 821-РД-01-03/01.07.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-07-01 15:23:18

ЗАПОВЕД № 654-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване допълнително безсрочно възмездно право на строеж

2015-06-02 15:52:49

ЗАПОВЕД № 653-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

2015-06-02 15:52:01

ЗАПОВЕД № 542-РД-01-03/30.04.2015 г. за учредяване допълнително възмездно право на строеж

2015-04-30 15:32:34

ЗАПОВЕД № 394-РД-01-03/15.04.2015 г. за учредяване право на строеж

2015-04-16 13:33:33

ЗАПОВЕД № 393-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

2015-04-16 13:26:33

ЗАПОВЕД № 392-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

2015-04-16 13:25:50

ЗАПОВЕД № 213-РД-01-03/23.03.2015 г. за учредяване на право на възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС в землището на с. Морава, Община Свищов

2015-03-27 15:23:58

ЗАПОВЕД № 212-РД-01-03/23.03.2015 г. за продажба на недвижими имоти ЧОС в землището на гр. Свищов

2015-03-27 15:20:12

ЗАПОВЕД № 210-РД-01-03/23.03.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-03-24 16:56:45

ЗАПОВЕД № 183-РД-01-03/16.03.2015 г. за покупка на поземлен имот

2015-03-16 16:38:57

ЗАПОВЕД № 138-РД-01-03/23.02.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж

2015-02-24 15:42:12

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/23.02.2015 г. за продажба на общинско жилище

2015-02-24 15:41:13

ЗАПОВЕД № 75-РД-01-03/03.02.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

2015-02-03 15:39:21

ЗАПОВЕД № 76-РД-01-03/03.02.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2015-02-03 15:37:23

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2015-01-09 08:57:07

ЗАПОВЕД № 09-РД-01-03/06.01.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж за строителство на гаражна клетка

2015-01-09 08:32:40

ЗАПОВЕД № 10-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2015-01-09 08:31:36

ЗАПОВЕД № 1311-РД-01-03/04.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-11-06 10:19:24

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/06.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-11-06 10:10:38

ЗАПОВЕД № 1172-РД-01-03/06.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:48:30

ЗАПОВЕД № 1168-РД-01-03/03.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:47:30

ЗАПОВЕД № 1158-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:44:02

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:43:32

ЗАПОВЕД № 1156-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:42:59

ЗАПОВЕД № 1155-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-10-07 11:42:39

ЗАПОВЕД № 1152-РД-01-03 от 29.9.2014 г за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2014 година от 9,30 часа в зала № 18 на Община Свищов за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

2014-10-03 09:11:18

Други тръжни условия и документи към Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

2014-09-15 16:06:30

Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

2014-09-15 16:05:43

ЗАПОВЕД № 1099-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-09-03 15:23:55

ЗАПОВЕД № 1098-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-09-03 15:23:38

ЗАПОВЕД № 1097-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-09-03 15:23:13

ЗАПОВЕД № 1079-РД-01-03/26.08.2014 г. за спечелил публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-09-02 10:12:11

ЗАПОВЕД № 968-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-08-01 16:16:35

ЗАПОВЕД № 967-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-08-01 16:16:10

ЗАПОВЕД № 966-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-08-01 16:15:35

Заповед № 276-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

2014-04-04 11:49:50

Заповед № 274-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

2014-04-04 11:49:28

Заповед № 273-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

2014-04-04 11:49:03

Заповед № 275-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

2014-04-04 11:48:24

Заповед № 230-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за нежилищен имот частна общинска собственост

2014-03-31 11:43:05

ЗАПОВЕД № 936-РД-01-03/25.07.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-07-27 14:43:27

ЗАПОВЕД № 757-РД-01-03/20.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-06-25 14:07:33

ЗАПОВЕД № 679-РД-01-03/11.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-11 11:41:48

ЗАПОВЕД № 666-РД-01-03/10.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 14:03:20

ЗАПОВЕД № 616-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:36:27

ЗАПОВЕД № 614-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:35:39

ЗАПОВЕД № 617-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:34:43

ЗАПОВЕД № 612-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:33:41

ЗАПОВЕД № 615-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:32:17

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

2013-06-10 11:31:03

ЗАПОВЕД № 443-РД-01-03/09.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2013-05-17 09:42:39

ЗАПОВЕД № 451-РД-01-03/13.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-05-17 09:40:23

ЗАПОВЕД № 432-РД-01-03/08.05.2013 Г. С КОЯТО СЕ ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 Г.

2013-05-08 15:58:29

ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-04-22 15:52:38

ЗАПОВЕД № 276-РД-01-03/09.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-04-09 15:50:58

ЗАПОВЕД № 116-РД-01-03/11.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-02-12 12:30:26

ЗАПОВЕД № 78-РД-01-03/04.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2013-02-06 12:29:47

ЗАПОВЕД № 39-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

2013-01-18 14:49:40

ЗАПОВЕД № 38-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

2013-01-18 14:48:58

ЗАПОВЕД № 16-РД-01-03/09.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

2013-01-17 14:47:42

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/08.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

2013-01-17 14:46:07

Заповед №1700-РД-01-03 гр. Свищов, 20.11.2012г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - земеделска земя.

2012-12-03 16:38:54

Заповед №856-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - земеделска земя.

2012-06-26 12:45:37

ЗАПОВЕД № 1188-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2011-10-04 13:30:19

ЗАПОВЕД № 1187-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж

2011-10-04 13:28:47

ЗАПОВЕД №1076-РД-01-03/30.08.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

2011-08-31 13:03:01

ЗАПОВЕД №740-РД-01-03/20.07.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

2011-07-20 15:37:34

З А П О В Е Д № 640 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки.

2011-07-01 13:41:34

З А П О В Е Д № 641 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки

2011-07-01 13:40:19