Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 25.07.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-07-19 15:14:14

Допълнителен материал за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 26.06.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-06-25 15:47:17

Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 26.06.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-06-21 15:34:41

Дневен ред и материали за извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 29.05.2024 г. /сряда/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-05-27 15:53:29

Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 30.05.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-05-23 14:34:39

Дневен ред и материали за извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 15.05.2024 г. /сряда/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-05-13 16:26:44

Дневен ред и материали за извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 24.04.2024 г. /сряда/ от 08:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-04-23 09:06:34

Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-04-19 16:23:15

Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 28.03.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-03-22 16:42:12

Допълнителни материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-02-28 16:52:32

Дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-02-23 14:25:23

Дневен ред и материали за извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 07.02.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-02-02 16:07:58

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.01.2024 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2024-01-19 16:57:13

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец януари 2024 година

2024-01-15 08:47:55

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 21.12.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-12-14 16:06:18

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец декември

2023-12-08 16:02:03

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 30.11.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-11-24 16:41:03

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 17.11.2023 г. /Петък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-11-15 16:44:03

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 09.11.2023 г. /Четвъртък/ от 14:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-11-07 17:25:31

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 19.10.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-10-17 15:01:59

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 13.10.2023 г. /петък/ от 14:00 часа в Зала № 1 на Общината

2023-10-11 16:52:27

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 06.10.2023 г. /Петък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-10-03 15:19:06

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.09.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-09-21 16:51:21

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец септември

2023-09-15 16:05:57

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 13.09.2023 г. /Сряда/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-09-11 17:00:35

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 04.09.2023 г. /Понеделник/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-09-01 15:21:32

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 31.08.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-08-25 16:33:20

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец август

2023-08-18 16:02:03

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.07.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-07-21 15:24:37

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец юли

2023-07-14 16:44:11

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 07.07.2023 г. /Петък/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-07-05 16:21:19

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.06.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-06-23 16:26:45

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец юни

2023-06-16 16:47:10

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 31.05.2023 г. /сряда/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-05-25 17:04:31

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец май

2023-05-25 16:57:23

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 26.05.2023 г. /Петък/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-05-23 17:10:58

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 17.05.2023 г. /Сряда/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-05-15 17:05:24

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 02.05.2023 г. /Вторник/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-04-28 15:05:19

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.04.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-04-21 16:43:25

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец април

2023-04-13 15:39:26

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.03.2023 г. /Четвъртък/ от 14:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-03-24 15:56:42

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 24.03.2023 г. /Петък/ от 15:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-03-21 16:37:54

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец Март

2023-03-17 16:10:07

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 23.02.2023 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-02-17 16:34:32

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Февруари

2023-02-10 16:08:08

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.01.2023 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-01-20 15:51:34

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 17.01.2023 г. /Вторник/ от 09:00 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-01-16 10:21:59

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 17.01.2023 г. /Вторник/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2023-01-13 16:43:29

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Януари

2023-01-13 16:40:17

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 22.12.2022 г. /Четвъртък/ от 13.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-12-16 15:00:23

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 19.12.2022 г. /Понеделник/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-12-15 15:01:31

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Декември

2022-12-09 16:57:18

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 06.12.2022 г. /Вторник/ от 08:30 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-12-02 16:12:01

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.11.2022 г. /Петък/ от 17.30 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-11-23 17:00:01

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.11.2022 г. /Петък/ от 13.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-11-18 15:18:33

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Ноември

2022-11-11 14:42:25

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.10.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-10-21 15:58:11

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Октомври

2022-10-14 15:31:55

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.09.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-09-23 15:28:52

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Септември

2022-09-16 16:15:29

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 14.09.2022 г. /Сряда/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-09-12 15:24:15

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 09.09.2022 г. /Петък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-09-07 16:15:36

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.08.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-08-19 16:52:13

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Август

2022-08-12 15:39:54

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.07.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-07-22 15:46:06

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Юли

2022-07-15 16:40:27

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-06-24 15:35:23

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Юни

2022-06-17 16:24:40

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.05.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-05-20 16:07:09

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Май

2022-05-13 16:01:09

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 11.05.2022 г. /Сряда/ от 15.00 часа в Зала № 1 на Общината

2022-05-09 14:57:01

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.04.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

2022-04-21 16:45:08

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Април

2022-04-14 14:12:35

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 31.03.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“

2022-03-25 15:41:49

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Март

2022-03-16 14:19:49

Дневен ред на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 09.03.2022 г. /сряда/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-03-04 16:12:10

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-02-18 16:03:06

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец Февруари

2022-02-11 15:36:00

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2022-01-21 16:21:18

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец януари

2022-01-14 16:54:14

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-12-17 16:24:45

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов през месец декември

2021-12-10 16:27:16

Дневен ред 09-12-2021

2021-12-07 13:41:00