Дневен ред и материали за редовно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 18.07.2024 година, от 15:00 ч., в Зала №1 на Общината

2024-07-17 15:51:24

Дневен ред и материали за редовно заседание на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 18.07.2024 година, от 14.00 ч., в Зала №1 на Общината

2024-07-17 15:41:03

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” и ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 17.07.2024 година, от 14.30 ч., в Зала №1 на Общината

2024-07-16 16:07:55

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Образование, култура и вероизповедания” и ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 17.07.2024 година, от 14.00 ч., в Зала №1 на Общината

2024-07-16 16:05:33

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Закона за противодействие на корупцията“, което ще се проведе на 12.07.2024 г. от 14:30 часа, в Зала №1 на Общината

2024-07-11 16:59:27

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 12.07.2024 г. от 14:00 часа, в Зала №1 на Общината

2024-07-11 16:56:17

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец юли 2024 година

2024-07-10 14:02:50

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “ТСУ и общински активи”, ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” и ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 14:30 часа, в Зала №1 на Община

2024-06-19 17:03:58

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, ПК по “Образование, култура и вероизповедания”и ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 14:00 часа, в Зала №1 на Община

2024-06-19 16:58:48

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” и ПК по “Закона за противодействие на корупцията“, което ще се проведе на 17.06.2024 г. от 14:30 часа, в Зала №1 на Общината

2024-06-14 17:03:16

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец юни 2024 година

2024-06-14 16:49:44

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 28.05.2024 година, от 15.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-27 17:07:53

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 22.05.2024 година, от 16:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-21 17:02:36

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 22.05.2024 година, от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-21 16:04:10

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 21.05.2024 година от 15.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-20 17:40:11

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 21.05.2024 година, от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-20 17:33:42

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “ТСУ и общински активи“, което ще се проведе на 21.05.2024 година, от 14.30 ч., в Стая 13, в сградата на Община Свищов

2024-05-20 17:19:26

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 21.05.2024 година, от 14:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-20 17:17:40

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Закона за противодействие на корупцията”, което ще се проведе на 20.05.2024 година, от 14.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-17 16:56:01

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 20.05.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-17 16:53:27

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец май 2024 година

2024-05-17 16:52:09

Дневен ред на заседание на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, определена с Решение №62/25.01.2024 г., Прот. №6 на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 17.05.2024 година, от 14:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-16 17:03:04

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 14.05.2024 година, от 15:30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-05-13 16:20:37

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 24.04.2024 година, от 14:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-23 16:54:35

Дневен ред на заседание на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, определена с Решение №62/25.01.2024 г., Прот. №6 на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 16.04.2024 година, от 16:30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-15 16:47:33

Дневен ред и материали за съвместното заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания” и ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 16.04.2024 година, от 16.00 ч., в Зала №1, в сградата на Община Свищов

2024-04-15 16:22:40

Дневен ред и материали за съвместното заседание на ПК по “ТСУ и общински активи“ и ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 16.04.2024 година, от 15.00 ч., в Зала 1, в сградата на Община Свищов

2024-04-15 16:21:26

Дневен ред и материали за съвместното заседание на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 16.04.2024 година, от 14:00 ч., в Зала №1, в сградата на Община Свищов

2024-04-15 16:19:31

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Закона за противодействие на корупцията”, което ще се проведе на 15.04.2024 година, от 14.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-12 16:09:24

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 15.04.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-12 16:04:58

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец април 2024 година

2024-04-12 15:57:22

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 21.03.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-20 17:00:35

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 21.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-20 16:59:53

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:36:13

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Закона за противодействие на корупцията”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 14.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:31:24

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:28:36

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 19.03.2024 година от 15.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:42:44

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 19.03.2024 година от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:40:26

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 19.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:36:36

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец март 2024 година

2024-03-15 16:15:49

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 28.02.2024 година, от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-27 11:18:51

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 28.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-27 11:18:13

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 22.02.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-21 15:07:46

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 22.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-21 11:17:32

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 21.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-20 11:16:53

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 20.02.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-19 11:12:05

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 20.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-19 11:11:30

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, ПК по “ЗПК“ и ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 19.02.2024 година от 14.30 ч., в Зала №1 на Общината

2024-02-16 11:10:43

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец февруари 2024 година

2024-02-16 11:09:42

Дневен ред и материали за заседанията на Постоянните комисии, които ще се проведат на 01.02.2024 година

2024-01-31 11:22:05

График на извънредните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец февруари 2024 година

2024-01-31 11:07:04