Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Закона за противодействие на корупцията”, което ще се проведе на 15.04.2024 година, от 14.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-12 16:09:24

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 15.04.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-04-12 16:04:58

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец април 2024 година

2024-04-12 15:57:22

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 21.03.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-20 17:00:35

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 21.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-20 16:59:53

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:36:13

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Закона за противодействие на корупцията”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 14.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:31:24

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 20.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-19 15:28:36

Дневен ред и материали за заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 19.03.2024 година от 15.30 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:42:44

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, което ще се проведе на 19.03.2024 година от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:40:26

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 19.03.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-03-18 15:36:36

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец март 2024 година

2024-03-15 16:15:49

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 28.02.2024 година, от 15.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-27 11:18:51

Дневен ред и материали за извънредно заседание на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 28.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-27 11:18:13

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, което ще се проведе на 22.02.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-21 15:07:46

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “ТСУ и общински активи”, което ще се проведе на 22.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-21 11:17:32

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, което ще се проведе на 21.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-20 11:16:53

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, което ще се проведе на 20.02.2024 година, от 15:00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-19 11:12:05

Дневен ред и материали за заседанието на ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, което ще се проведе на 20.02.2024 година, от 14.00 ч., в Стая №13, в сградата на Община Свищов

2024-02-19 11:11:30

Дневен ред и материали за СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ на ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”, ПК по “ЗПК“ и ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, което ще се проведе на 19.02.2024 година от 14.30 ч., в Зала №1 на Общината

2024-02-16 11:10:43

График на редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец февруари 2024 година

2024-02-16 11:09:42

Дневен ред и материали за заседанията на Постоянните комисии, които ще се проведат на 01.02.2024 година

2024-01-31 11:22:05

График на извънредните заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец февруари 2024 година

2024-01-31 11:07:04