ЗАПОВЕД №884-РД-01-03/24.07.2023 г., относно обявяване на бедствено положение на територията на с. Червена, с. Горна студена и с. Александрово, считано от 24.07.2023 г., за неопределено време

2023-07-24 11:30:45

ЗАПОВЕД №866-РД-01-03/17.07.2023 г., относно обявяване на бедствено положение на територията на с. Овча могила, считано от 17.07.2023 г. за неопределно време

2023-07-17 14:07:04

ЗАПОВЕД №971РД-01-03 / 08.09.2022 г., За преустановяване движението и паркирането на пътни превозни средства по време на празниците "Свищовски лозници"

2022-09-09 10:52:38

З А П О В Е Д № 73 РД-01-03 / 03.02.2022 г., оносно преустановена дейност на детски градини

2022-02-04 10:45:31

З А П О В Е Д № 63 –РД-01-03 / 28.01.2022 г., отнодно преустановяване дейността на детските градини на територията на община Свищов.

2022-01-28 16:25:46

ЗАПОВЕД №21-РД-01-03, гр. Свищов ,11.01.2022 г., относно задължителното предучилищно образование за децата на 4 и 5-годишна възраст

2022-01-12 11:10:03