Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година

  Численост Дял (в %)
Общо 42 734 100,00
Българи 34 855 81,56
Турци 2233 5,23
Цигани 238 0,56
Други 125 0,29
Не се самоопределят 145 0,34
Не отговорили 5138 12,02

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ

  Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
1985 595 708 -113 11.2 13.4 -2.1
1988 544 699 -155 10.5 13.5 -3.0
1989 563 693 -130 11.0 13.5 -2.5
1990 494 700 -206 9.7 13.7 -4.0
1991 437 684 -247 8.6 13.5 -4.9
1992 435 633 -198 8.6 12.5 -3.9
1993 402 669 -267 7.9 13.2 -5.3
1994 343 738 -395 6.7 14.4 -7.7
1995 282 716 -434 5.5 14.0 -8.5
1996 335 727 -392 6.6 14.4 -7.8
1997 302 730 -428 6.1 14.8 -8.7
1998 322 684 -362 6.6 14.1 -7.5
1999 344 754 -410 7.2 15.8 -8.6
2000 340 749 -409 7.1 15.7 -8.6
2001 292 679 -387 6.1 14.2 -8.1
2002 311 711 -400 6.5 14.9 -8.4
2003 336 720 -384 7.0 15.0 -8.0
2004 324 708 -384 6.7 14.5 -7.9
2005 358 690 -332 7.3 14.0 -6.8
2006 386 717 -331 7.8 14.6 -6.7
2007 373 666 -293 7.6 13.5 -6.0
2008 386 734 -348 7.8 14.9 -7.0
2009 426 645 -219 8.6 13.0 -4.4
2010 421 678 -257 8.6 13.8 -5.2
2011 407 724 -317 9.6 17.0 -7.5
2012 441 668 -227 10.6 16.0 -5.4
2013 394 646 -252 9.6 15.8 -6.2
2014 407 680 -273 10.2 17.0 -6.8