Кмет и зам.- кметове
 • 0631/ 68101; 0631/ 68116
 • obshtina@svishtov.bg
Секретар
 •  0631/ 60949
 • lpetrova@svishtov.bg
Общински съвет
 • 0631/ 68103
 •  obsavet@svishtov.bg
 
Админ. обслужване
 • 0631/ 68132
Дежурен
 •  0631/ 60670
Деловодство
 • 0631/ 68143; 0631/ 68154
 

Приемен ден на кмета на община Свищов

 • Приемният ден на кмета на община Свищов се провежда всеки петък от 15:00 до 17:00 часа в административната сграда на Община Свищов.
 • Записването за приемния ден се извършва предварително на телефон 0631/60854; 60688 всеки работен ден.
 • Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
 

Банкови сметки на Община Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Сметка за чужди средства – депозити и гаранции:
IBAN: BG07UNCR70003324464745
BIC: UNCRBGSF

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Бюджетна сметка на Община Свищов:
IBAN: BG93UNCR70003124464620
BIC: UNCRBGSF

 

 


Свържете се с нас