Кмет и зам.- кметове
  • 0631/ 68101; 0631/ 68116
  • obshtina@svishtov.bg
Секретар
  •  0887723270
  • lpetrova@svishtov.bg
Общински съвет
  • 0631/ 68103
  •  obsavet@svishtov.bg
 
Админ. обслужване
  • 0631/ 68132
Дежурен
  •  0631/ 60670
Деловодство
  • 0631/ 68143; 0631/ 68154
 

Банкови сметки на Община Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Сметка за чужди средства – депозити и гаранции:
IBAN: BG07UNCR70003324464745
BIC: UNCRBGSF

ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Бюджетна сметка на Община Свищов:
IBAN: BG93UNCR70003124464620
BIC: UNCRBGSF

 

 


Свържете се с нас