ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях на Общински съвет - Свищов-4

2024-07-04 09:42:20

Отговор от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов относно питане с Вх. №406/20.06.2024 г. от София Вергилова-Георгиева - общински съветник

2024-07-04 09:38:43

Питане от София Вергилова-Георгиева – общински съветник с Вх. №406/20.06.2024 г. при Общински съвет – Свищов

2024-06-21 15:27:11

ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях на Общински съвет - Свищов-3

2024-06-07 16:37:16

Отговор от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов относно питане от Емил Николов - общински съветник с Вх. №367/27.05.2024 г.

2024-06-07 16:35:22

Питане от Емил Николов – общински съветник с Вх. №367/27.05.2024 г. при Общински съвет – Свищов

2024-06-05 15:34:02

ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях на Общински съвет - Свищов-2

2024-04-25 13:56:21

Питане от Светослав Тодоров – общински съветник с Вх. №284/29.03.2024 г. при Общински съвет – Свищов

2024-04-25 13:54:48

ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях на Общински съвет - Свищов

2024-03-05 16:25:31

Отговор от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов относно питане от Емил Николов - общински съветник с Вх. №234/26.02.2024 г.

2024-03-05 16:23:11

Питане от Емил Николов – общински съветник с Вх. №234/26.02.2024 г. при Общински съвет – Свищов

2024-03-05 15:35:24