На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ

От 10.01.2024 г. в Община Свищов стартира кампанията за събиране на Местни данъци и Такса битови отпадъци.