На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ

От 13.01.2023 г. в Община Свищов стартира кампанията за събиране на Местни данъци и Такса битови отпадъци.