Одитен доклад на Сметната палата № 0100307823 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Свищов за 2022 г., публикуван на 21.09.2023 година

2023-09-21 13:15:18

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 010030422 ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2021 Г., ПУБЛИКУВАН НА 22.08.2022 година

2022-08-22 12:04:16

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 0100308721 ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г., ПУБЛИКУВАН НА 30.08.2021 година

2021-08-30 05:56:56

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА

2021-03-04 13:51:58

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 0100303420 ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

2020-09-03 11:48:06

Одитен доклад на Сметната палата № 0100307619 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2018 г.

2019-09-10 11:52:01

Одитен доклад на Сметната палата №0100306018 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 г.

2018-08-22 09:16:25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

2017-02-28 13:36:52

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г. (.PDF)

2016-06-07 11:09:15

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0590300115 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

2015-08-28 13:51:19

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

2015-08-28 13:50:33

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г.

2014-08-05 13:58:53

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Свищов

2013-06-04 16:10:54

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Свищов

2012-07-12 11:15:27