Отчет за 2023 година в изпълнение на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

2024-03-20 15:00:55

Отчет за 2022 година в изпълнение на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

2023-03-27 13:36:00

Механизъм за разпределение на предвидената в ПМС № 11/25.01.2023 г. субсидия за междуселищен пътнически превоз между превозвачите, с които Община Свищов има сключени договори за извършване превоз на пътници, по утвърдените транспортни схеми, приет с Решение № 966/23.02.2023 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов

2023-03-01 11:15:24

Механизъм за разпределение на средствата за субсидии между превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Свищов, приет с Решение № 861/29.09.2022 г., Протокол № 55 на Общински съвет – Свищов

2022-10-07 11:40:48

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

2022-04-04 11:20:36

Отчет за 2021 година в изпълнение на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

2022-04-04 11:19:06

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

2021-03-18 08:58:18

ОТЧЕТ за 2020 година в изпълнение на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

2021-03-18 08:49:51

ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

2020-03-12 11:13:35

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

2020-01-03 09:13:22

ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

2019-03-26 16:25:27

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2019 Г.

2019-01-10 10:55:42

ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

2018-03-29 16:24:11

Организиран транспорт до новия гробищен парк на Свищов

2021-01-14 00:00:00