Кметове на кметства (2019-2023)

 

Димитър Василев
Кмет на с. Алеково
Тел.: 06322/ 22 26
Радослав Атанасов
Кмет на с. Българско Сливово
Тел.: 06323/ 26 14
Сенка Добрева
Кмет на с. Вардим
Тел.: 06324/ 22 34; 22 35
Лорета Костадинова
Кмет на с. Горна Студена
Тел.: 06321/ 26 20; 26 21
 
Марин Крачунов
Кмет на с. Драгомирово
Тел.: 063202/ 650; 617
Борис Велев
Кмет на с. Козловец
Тел.: 06325/ 24 20; 24 18
Петко Божанов
Кмет на с. Морава
Тел.: 0631/ 9 80 80
Нели Великова
Кмет на с. Овча могила
Тел.: 06327/ 24 25
 
Любомир Иронов
Кмет на с. Ореш
Тел.: 06328/ 20 86; 20 23
Емил Тодоров
Кмет на с. Хаджидимитрово
Тел.: 063203/ 620
Марин Любенов
Кмет на с. Царевец
Тел.: 06329/ 22 06
 

 

Кметски наместничества (2019-2023)

 

Неда Върбанова
Кметски наместник на
с. Александрово
Тел.: 06322/ 22 14
Валентина Тодорова
Кметски наместник на
с. Деляновци
Тел.: 063204/ 220
Тодоринка Атанасова
Кметски наместник на
с. Совата
Тел.: 063203/ 630
Петко Василев
Кметски наместник на
с. Червена
Тел.: 063205/ 263