Работно време на центъра за административно обслужване:

от 08:30 до 17:30 без почивка

Тел.: 0631/ 68132