Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”

2023-09-29 11:45:07

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Свищов“

2023-09-29 11:44:00

Проект „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов - Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

2023-09-29 11:42:57

Проект „Патронажна грижа в Община Свищов“

2023-09-29 11:41:58

Проект „Благоустрояване на градска жизнена среда в кв. 152 „Стоян Ников“ гр. Свищов

2023-09-29 10:58:15

Проект „Реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов на ул. „Полковник Иванов“ №3“

2023-09-29 10:55:31

Проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов”

2023-09-29 10:54:47

Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов”

2023-09-29 10:53:47