Списък на общинските съветници в Общински съвет – Свищов, мандат 2019-2023 година

 
Име, презиме и фамилия
1. Валери Фильов Николов
2. Ваня Петрова Цветанова
3. Верони Маринов Маринов
4. Генади Русев Иванов
5. Детелина Иванова Рафаилова
6. Джюнейт Сюлейман Ахмед
7. Екатерина Димитрова Романова
8. Елена Николаева Александрова
9. Ивайло Георгиев Атанасов
10. Иван Андреев Бернардов
11. Ивелин Пламенов Петров
12. Йорданка Стоянова Гъмзова
13. Калин Илиев Костов
14. Красимир Иванов Стефанов
15. Кристиян Василев Кирилов
16. Лиляна Любомирова Димитрова
17. Любомир Чавдаров Любенов
18. Мария Иванова Тодорова
19. Милен Емилов Динков
20. Милен Николаев Иванов
21. Николай Митков Вачев
22. Пламен Георгиев Петев
23. Светлана Йорданова Георгиева
24. Севдан Методиев Златанов
25. София Борисова Вергилова - Георгиева
26. Станислав Петров Благов
27. Татяна Георгиева Ганчева - Георгиева
28. Цветанка Костова Троянова
29. Цветанка Младенова Кирова