Тримесечен отчет за капиталовите разходи на Община Свищов изготвен на модул капиталови разходи и текущи ремонти към 30.09.2021 г. Публикуван на 03.11.2021 г.

2021-11-03 13:42:56

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА, Публикуван на 03.11.2021 година

2021-11-03 13:41:35

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗГОТВЕН НА МОДУЛ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА, Публикуван на 06.08.2021 година.

2021-08-06 08:08:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА, Публикуван на 05.08.2021 година

2021-08-05 11:13:34

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗГОТВЕН НА МОДУЛ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

2021-05-26 10:01:48

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

2021-05-10 12:18:56

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

2021-03-05 12:23:08

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

2020-12-02 14:56:51

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

2020-08-26 11:12:19

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

2020-05-28 12:46:57

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

2020-04-15 14:30:15

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

2020-01-02 15:52:34

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

2019-07-30 15:42:58

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

2019-05-20 11:09:36

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2018 г.

2019-03-12 14:10:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2018 г.

2018-11-29 15:53:04

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2018г.

2018-08-28 11:17:48

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

2018-05-15 17:08:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.

2017-05-11 12:40:34

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г. (.PDF)

2016-11-14 16:53:46

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. (.PDF)

2016-08-10 13:18:41