БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2024 ГОДИНА

2024-02-15 10:50:02

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2024-01-18 15:16:57

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2023 ГОДИНА

2023-09-07 15:23:49

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2023-08-16 09:57:48

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТА ПО СЕС И ОТЧЕТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.12.2022 г., ПРИЕТ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СВИЩОВ, публикуван на 12.07.2023 г

2023-07-12 13:11:27

РАЗЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2023 ГОДИНА

2023-06-08 16:40:44

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТА ПО СЕС И ОТЧЕТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.12.2021 г., ПРИЕТ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СВИЩОВ, публикуван на 23.08.2022 г.

2022-08-23 12:05:57

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2022 Г.

2022-04-07 14:19:31

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-03-09 11:34:06

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТА ПО СЕС И ОТЧЕТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА, ПРИЕТ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, Публикуван на 11.06.2021 година

2021-06-11 11:45:35

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

2021-04-15 08:47:45

ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 31.12.2020 Г.

2021-04-15 08:46:29

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

2021-02-02 20:15:43

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

2020-02-05 14:39:59

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

2019-02-06 15:45:10

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

2018-02-05 11:32:24

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2017 Г.

2017-02-01 10:59:36

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

2016-02-01 10:17:06

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

2016-02-01 10:16:08

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

2015-02-26 11:19:15

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

2015-02-26 11:18:30

Бюджет на Община Свищов 2014

2014-02-12 14:35:23