ЗАПОВЕД № 105 РД-01-03/02.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 105 РД-01-03/02.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2024-02-20 11:06:25

Изменение на ЗАПОВЕД №1608-РД-01-03 гр. Свищов, 12.12.2023 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2024 година

2023-12-28 10:35:38

ЗАПОВЕД №1608-РД-01-03 гр. Свищов, 15.12.2023 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2024 година

2023-12-15 10:01:47

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2024 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов.

2023-09-08 16:18:55

ЗАПОВЕД № 889-РД-01-03/26.07.2023 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2023 година

2023-08-09 13:45:52

ЗАПОВЕД № 170 РД-01-03/28.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

2023-03-31 09:40:34

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2023 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов

2022-09-21 13:39:04

ЗАПОВЕД № 203 РД-01-03/29.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 203 РД-01-03/29.03.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-04-08 14:59:07

ЗАПОВЕД № 111-РД-01-03/18.02.2022 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2022 година

2022-03-01 13:42:25

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2022 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов

2021-09-16 08:19:41

Заповед №70-РД-01-03, град Свищов, 22.01.2021 г., на основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от ЗПФ и в съответствие с Решение №378/19.01.2021 г. на Общински съвет - Свищов

2021-02-01 13:06:03

Заповед №1792 РД 01-03, гр. Свищов, 04.12.2020 г.

2020-12-10 10:30:41

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2021 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов

2020-09-09 09:08:24

ЗАПОВЕД № 2257-РД-01-03/09.12.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

2019-12-10 11:30:52

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони

2019-09-19 09:25:42

ЗАПОВЕД № 1723-РД-01-03/06.12.2018 Г. ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

2018-12-12 09:32:42

Заповед № 1237 РД-01-03 / 17.09.2018 г. за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните населени места в Община Свищов.

2018-09-18 11:22:15

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 година.

2017-12-18 10:49:15

ЗАПОВЕД №: 1451-РД-01-03/13.11.2013 година за провеждане на 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица

2013-11-19 11:50:46