Продължава субсидираната заетост по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

2022-11-30 09:56:14

Информационна среща-дискусия на тема „Райският газ и опасните последствия от употребата му при подрастващите“

2022-11-16 09:37:14

По повод 1 ноември – Ден на народните будители Общински младежки център - Свищов организира посещение на ученици и младежи от Свищов в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“

2022-11-02 14:59:54

Приемните дни стартират с положителни резултати – новооткрити случаи

2022-10-20 17:03:07

Община Свищов и Център „КОМПАС“ организират приемни дни във всички населени места

2022-10-20 17:02:02

С музика и танци на открито Община Свищов отбеляза 12 август- Международен ден на младежта

2022-08-15 15:41:16

ОБЩИНА СВИЩОВ ОТЧЕТЕ ПРЕД ПАРТНЬОРИ И МЕДИИ НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“

2022-07-14 13:50:48

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СВИЩОВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ОПАСНОСТИТЕ В ИНТЕРНЕТ“

2022-06-28 14:31:26

Още 19 представители на различни уязвими социални групи получиха възможност за заетост праз месец юни в Община Свищов

2022-06-22 09:53:34

ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ „ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК“

2022-05-09 16:33:17

В ОБЩИНА СВИЩОВ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“

2022-04-29 16:51:38

Иновативна структура за неформално обучение е сформирана по проект на Община Свищов

2022-04-29 16:47:51

ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПРОЕКТ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

2022-04-08 09:34:21

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА МОТИВАЦИОННИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

2022-04-05 10:02:37

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

2022-03-09 14:39:20

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

2022-03-08 13:17:59

Протокол № 2 от заседание на комисията във връзка с подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности в изпълнение на Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”

2022-02-15 16:11:15

График с допуснатите кандидати до събеседване във връзка с подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности в изпълнение на Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”

2022-02-09 16:15:00

Протокол № 1 от заседание на комисията във връзка с подбор на персонал за изпълнение на проектни дейности в изпълнение на Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов”

2022-02-09 09:32:54

Образци на документи за позиции център "КОМПАС"

2022-02-01 11:05:16

Образци на документи за позиции "Общински клуб ЛИДЕР"

2022-02-01 11:02:07

Образци на документи за позиции център "Общински младежки център"-ОМЦ

2022-02-01 11:01:15

Обява процедура за подбор

2022-02-01 10:52:45

Процедура за подбор

2022-02-01 10:51:21

Заповед № 65-РД-01-03 от 31.01.2022 г.

2022-02-01 10:49:48