СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ" ГРАД СВИЩОВ

2023-02-20 11:18:58

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове; Предложение с Изх. № 61-00-8/18.01.2023 г.; Мотиви; Цялостна предварителна оценка на въздействието; и Проект на правилник за устройството и дейността на общинска Художествено галерия „Николай Павлович“, гр. Свищов

2023-01-18 13:54:58

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СГРАДА СЪС СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-03-21 16:29:30

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно приемане на Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища в община Свищов, проект на Правилника, мотиви, цялостна предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-02-18 14:44:39