• понеделник, 27 февруари 2023
  • 657 преглеждания

ОБЯВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги по отношение на разработване на Национална карта на социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги (чл. 37 – чл. 43), Община Свищов изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по утвърдени от Агенция за социално подпомагане структури.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок, предоставяме на Вашето внимание проекти за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво с необходимите приложения, които можете да откриете в секция „Актуално“, раздел „Документация“, подраздел „Други“, в сайта на Община Свищов - https://svishtov.bg/drugi

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени в срок до 29.03.2023 година, включително, по следния начин:

- по електронен път на е-mail – os_sd@abv.bg;

- в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Ц. Церковски” № 2, стая 41, телефон 0631/ 60285.

 

Д-р Генчо Генчев

Кмет на Община Свищов