• сряда, 17 април 2024
  • 222 преглеждания

На вниманието на избирателите!

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се произведат на 09 юни 2024г., Община Свищов уведомява, че съгласно чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс на 17 април 2024г. във фоайето на Община Свищов на адрес – ул. „Цанко Церковски“ № 2 и на интернет-страницата на Общината на адрес - https://svishtov.bg/izbori-epns-09062024 e обявенa Заповед № 382-РД-01-03/17.04.2024г. на Кмета на община Свищов за образуване на избирателни секции.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс!