На вниманието на избирателите, които гласуват в избирателни секции 012, 013, 014 и 016!

2024-06-05 13:24:31

Заповед № 626-РД-01-03/04.06.2024 г. на кмета на Община Свищов, относно утвърждаване на номерация и адреси на новообразувани избирателни секции

2024-06-04 09:23:19

ГРАФИК И ТРАНСПОРТНА СХЕМА за получаване на материали на 08.06.2024 г. за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

2024-06-03 11:53:33

Заповед № 617-РД-01-03, гр. Свищов, 31.05.2024 година, относно забрана за продажба и консумация на алкохол, и провеждане на масови прояви в изборния ден

2024-05-31 14:04:44

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 39, ал. 1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2024-05-29 13:19:37

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 39, ал. 1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2024-05-29 13:14:45

ЗАПОВЕД № 609-РД-01-03/ 28.05.2024 г. на Кмета на Община Свищов за определяне на мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 година

2024-05-28 15:10:46

Интерактивната електронна брошура - Избори ЕП/НС 09.06.2024г.

2024-05-28 08:50:29

Oбучение на членовете на секционни избирателни комисии

2024-05-27 10:17:54

График относно разполагане на демонстрационна машина за гласуване за град Свищов и населените места в Община Свищов

2024-05-23 14:13:27

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

2024-05-22 11:56:25

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

2024-05-22 11:55:27

Съобщение на пресцентъра на МВР, относно издаване на удостоверения на избиратели, чиито лични карти са изгубени/откраднати/повредени/унищожени

2024-05-22 11:49:04

Списък на избирателните секции с машинно гласуване - 44 секции за Община Свищов

2024-05-07 16:16:09

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

2024-05-07 15:43:19

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

2024-05-07 15:35:47

ЗАПОВЕД № 476-РД-01-03/ 30.04.2024 г. на кмета на Община Свищов за определяне на местата за предизборни събрания в град Свищов от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 9 юни 2024 година

2024-04-30 14:16:02

ЗАПОВЕД № 475-РД-01-03/ 30.04.2024 г. на кмета на Община Свищов за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в град Свищов от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 9 юни 2024 година

2024-04-30 14:11:08

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

2024-04-26 13:53:51

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

2024-04-26 13:53:03

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

2024-04-24 13:17:47

Заповед №448-РД-01-03/22.04.2024 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци в Община Свищов за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се проведат на 09.06.2024 г.

2024-04-22 11:49:30

На вниманието на избирателите!

2024-04-17 14:02:47

Заповед № 382-РД-01-03/17.04.2024 г. на кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции на територията на Община Свищов, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се проведат на 09.06.2024 г.

2024-04-17 13:52:26

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

2024-04-15 13:12:47

Указ № 103 на Президента на Република България за определяне на наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

2024-04-15 13:10:30

Указ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

2024-04-15 13:09:38

Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

2024-04-15 12:00:08