З А П О В Е Д № 1541 - РД-01-03 Свищов, 18.11.2021 г. във връзка с осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на община Свищов по време на произвеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

2021-11-19 08:31:56

СЪОБЩЕНИЕ Относно гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

2021-11-18 08:17:49

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

2021-11-18 08:07:00

Заповед 1528-РД-01-03/17.11.2021 г. относно определени секции за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

2021-11-17 11:19:45

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 14.11.2021 Г. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

2021-11-12 07:14:35

РИК Велико Търново уведомява всички членове на СИК, че ще бъде извършено онлайн обучение чрез линк, качен на сайта на РИК Велико Търново. Дати за обучението: - събота (06.11.2021) от 14:00 ч.; - неделя (07.11.2021) от 14:00 ч. Подробни инструкции и опции за участие в обучението може да бъдат открити на следния линк към сайта на РИК Велико Търново - https://rik04.cik.bg/pvrns2021

2021-11-04 09:57:20

Заповед № 1445-РД-01-03/03 ноември 2021 година, относно определени секции за гласуване и информация за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

2021-11-03 14:50:30

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

2021-11-02 13:06:25

РЕШЕНИЕ № 837-ПВР/НС, София, 1 ноември 2021 г. ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и утвърждаване на бланка на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс

2021-11-02 08:30:26

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини

2021-11-01 08:31:08

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

2021-11-01 08:30:14

Централната избирателна комисия изработи разяснителни видеоклипове за кампанията по повод предстоящите на 14 ноември избори. Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Централната избирателна комисия изработи 3 броя видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина. Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел: „Разяснителна кампания“ и могат да бъдат споделяни свободно - https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign. Приложение: Плакат указващ стъпките при гласуване с машина

2021-10-29 08:57:45

Заповед № 1295-РД-01-03, гр. Свищов, 07.10.2021 г. на кмета на община Свищов, относно агитационните материали за предстоящите, на 14 ноември 2021 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

2021-10-12 12:27:22

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон

2021-10-05 08:49:02

ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК и ПСИК във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

2021-10-04 14:35:50

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

2021-09-30 13:53:14

Заповед № 1261-РД-01-03/27.09.2021г., за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

2021-09-27 07:24:35

Заповед №1244-РД-01-03/21.09.2021 г., относно образувани избирателни секциии на територията на Община Свищов

2021-09-21 13:36:14

Заповед № 1296-РД-01-03, гр. Свищов, 07.10.2021 г., на кмета на община Свищов, относно реда и местата за провеждане на предизборни събрания и митинги за предстоящите, на 14 ноември 2021 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители

2021-09-12 12:31:54