ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ

2016-02-25 17:00:07

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Свищов за 2015 г. (.pdf)

2015-07-19 15:47:41

ЗАПОВЕД № 1064-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижими имоти, частна общинска собственост (.pdf)

2014-08-22 16:16:33

ЗАПОВЕД № 1067-РД-01-03 от 22.8.2014 г. за определяне купувач на недвижим имот, частна общинска собственост (.pdf)

2014-08-22 16:15:38

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ

2013-02-28 10:30:09

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

2013-02-28 10:29:40

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

2013-02-28 10:29:06

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

2013-02-28 10:28:36

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2013-02-28 10:28:09

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

2013-02-28 10:27:40

ЗАПОВЕД №789-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:03:03

ЗАПОВЕД №790-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:02:42

ЗАПОВЕД №791-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:02:23

ЗАПОВЕД №792-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:01:59

ЗАПОВЕД №793-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:01:39

ЗАПОВЕД №795-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:01:18

ЗАПОВЕД №796-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:00:52

ЗАПОВЕД №797-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:00:31

ЗАПОВЕД №798-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 11:00:09

ЗАПОВЕД №799-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:59:46

ЗАПОВЕД №800-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:59:18

ЗАПОВЕД №801-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:58:56

ЗАПОВЕД №802-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:58:35

ЗАПОВЕД №804-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:58:08

ЗАПОВЕД №803-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:57:43

ЗАПОВЕД №805-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:57:18

ЗАПОВЕД №806-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:56:59

ЗАПОВЕД №807-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:56:38

ЗАПОВЕД №808-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:56:12

ЗАПОВЕД №809-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:55:50

ЗАПОВЕД №810-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:55:27

ЗАПОВЕД №830-РД-01-03/25.07.2011 г. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж.

2011-07-25 10:55:04