„ЗЕЛЕН КОРИДОР ОТ НОВЕ ДО ДУНАВ”

 

Проектът е разработен вследствие на индентифициране на реалните потребности на местната общност и е предпоставка за създаване на условия за чиста околна среда – почистване, озеленяване, поставяне на пейки и кошчета за отпадъци.


Оформен бе зелен коридор като екомаршрут с дължина един километър, с изходен пункт Посетителския център в археологическия обект “Нове” и крайната точка – музея в местността Паметниците.


Тази местност се намира на южното крайбрежие на р. Дунав и е известна в гр. Свищов и страната с историческото си значение. Тук на 26 срещу 27 юни 1877 г. дебаркират руските войски и започват своя освободителен поход в българските земи. На територията на местността са разположени паметници на руските офицери, загинали в Освободителната война, които дават и името и. Ежегодно на 27 юни по повод Освобождението на гр. Свищов от османско владичество тук се организира общоградско тържество. В края на месец юли всяка година на това място се организира, единственото по рода си в страната, масово преплуване на р. Дунав. Събитието се отбелязва с празнични мероприятия и на него присъстват много жители и гости на община Свищов. Всяка година, през месец август, местността Паметниците е място за почивка на участниците от международната гребна регата ТИД.Проектът цели опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот на местната общност чрез създаване на зелен коридор, от античния град Нове до крайбрежието на река Дунав.Проектните дейности са изпълнени от кандидатстващата организация МФ „Алеко Константинов” и нейните партньори – Община Свищов, Младежки консултативен съвет и двата ученически екоклуба към училищата “Димитър Благоев” и “Цветан Радославов”. Също така проектната инициатива бе подкрепен от сдружение „Земя завинаги”, Българско дружество за защита на птиците – клон Свищов, Съвет по туризъм, културни и образователни институции – училища, музеи, медии. В хода на реализиране на проекта гражданите в Свищов също бяха поканени да участват в планираните дейности чрез местните медии и институции. В изпълнеието на проекта се включиха и фирми, заети в хотелиерство, ресторантьорството и туризма, тъй като брошурите, дипляните, както и информационните табели издадени по проекта, им дадоха възможност да популяризират услугите, които предлагат.След приключване на проекта, обособяването на зеления коридор “Oт Нове до Дунав” значително подобри инфраструктурата в района на местността Паметниците и Нове и допринесе за подобряване условията при провеждане на традиционните общоградски празници, които се провеждат в тази местност.Общата стойност на проекта е 4973,20 лева, като финансиращата организация: Фондация “ЕкоОбщност” осигури 2900 лева, а собственият принос на кандидата е 2073,20 лева.