• понеделник, 08 юли 2024
  • 92 преглеждания

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС

От днес до 10 юли вкл., учениците, завършили успешно VII клас, трябва да подадат заявление за участие в I етап на класиране за местата в VIII клас по държавния план-прием за учебната 2024/2025 година.

Заявлението се подава от ученик и родител по един от следните два начина:

Електронно подаване на заявление в Единната информационна система за изпити и прием, достъпът до която се осъществява с входящ номер и персонален код (от служебна бележка).

Подаване на заявление на място в ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов.

Подаването на заявление в указания срок е важно, тъй като с това заявление се участва в I и II етап на класиране. Пропусналите срока ще могат да се включат едва в III етап на класиране (26 и 29 юли 2024 г.) и то само за местата, които са останали незаети до този момент.

Тук е публикувана информация възможностите за обучение след седми клас в образователни институции на територията на община Свищов.

 

Източник: Отдел "Образование и младежки политики" към община Свищов