• вторник, 11 юни 2024
  • 92 преглеждания

Законови реформи, нови модели за финансиране на културните дейности и партньорство между институциите - фокус в първото заседание на ПК по култура на НСОРБ

„Знаете колко трудно се правят промени в сферата на културата. Нашата най-голяма сила е, че имаме Вашите глас и помощ. Благодаря за проявената готовност да бъдете част от намирането на решения за проблеми, които са били отлагани с години“, поздрави изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева членовете на Постоянната комисия по култура на Сдружението по време на първото учредително заседание в София.

Комисията е една от новите тематични експертни общности през настоящия мандат, включваща 143 представители от 96 общини. Сред тях са четирима кметове на общини и един районен кмет, 41 заместник-кметове, шестима председатели на Общински съвети и 13 общински съветници, освен експертите и ръководители в местните администрации. Участие в учредителното заседание взеха над 50 представители.

Силвия Георгиева обобщи резултатите от усилията, които НСОРБ, заедно с общините, е положило в сектора през последните години.

С подкрепата на Сдружението в Плана за възстановяване са включени и мерки в подкрепа на развитието на системата от общински програми „Култура“. Това прави страната ни една от малкото в Европа, която дефинира културата като свой приоритет.

Освен това, в настоящия държавен бюджет бе осигурен значително по-висок бюджет за дейност на библиотеки, читалища и музеи. Предстои обявяването на националните програми на Министерството на културата, в чието разработване активно участва и местната власт.

Намерено бе и решение за финансирането на 50-те общински музея, които остават извън системата за държавна подкрепа.

С подкрепата на Сдружението се осигуриха държавни средства за дванадесетте професионални фолклорни ансамбли, оставени на грижата от общините.

  

Членовете на Постоянната комисия по култура на НСОРБ очертаха широк кръг проблеми, които ще бъдат обект на обсъждания и съвместно търсене на решения. Освен темата за ефективното и справедливо разпределение на средствата от централния бюджет в сферата, общинските ръководства насочиха внимание и върху ангажиментите по опазването на нематериалното културно наследство, управлението на общинските програми за култура, популяризирането на все по-богатите общински културни календари. Особено внимание членовете на комисията обърнаха върху нуждата от социализацията на културното наследство, не само с цел опазването му, а и като основа за културен туризъм. Присъстващите заявиха и нуждата от сериозни реформи в  сферата на читалищата.

За председател на Постоянната комисия по култура бе избран кметът на Свищов д-р Генчо Генчев.

Негови заместници ще бъдат:

Яна Генова – зам.-кмет на Столична община;

Павел Попов – заместник-кмет на община Варна.

Сребра Касева – зам.-кмет на община Казанлък;

Вероника Тодорова – зам.-кмет на община Троян;

Даниел Стойнев – зам.-кмет на община Земен;

Цвета Галунова – експерт в община Априлци.

  

Генчо Генчев има дълга творческа биография в областта на културата и изкуствата. Той е етнолог, фолклорист, носител на множество национални награди за специални заслуги и пренос в опазването и развитието на културните дейности, членува в редица работни експертни групи в сферата.

Д-р Генчев е представител на НСОРБ в Националния съвет по опазване на нематериалното културно наследство. В края на миналия месец той взе и активно участие в работната група към МТ, за изготвяне на национални програми за разпределяне на средствата за допълнително целево финансиране на културни институти.

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ