• сряда, 01 февруари 2023
  • 1925 преглеждания

Заключителна изява по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

На 27 януари 2023 г. в НЧ “Светлина -1911“ – с. Морава се състоя представителна заключителна изява “Фолклорът на различните етнически общности от община Свищов – извор на мъдрост, красота и родолюбие“. Събитието е част от реализацията на проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Във фоайето на читалището бе организирана изложба със снимки, табла и материали от дейностите на групите по проекта. Фолклорният празник започна с презентация. Учениците пресъздадоха три празника с общ елемент: християнския - "Сирни Заговезни", мюсюлманския - "Рамазан Байрам" и ромския - "Банго Васил" (Василица).

Представени бяха драматизации на приказки на различните етноси: “Галената дъщеря“, “Забавленията на падишаха“ и „Умният ром“.

Учениците пяха народни песни и изказаха мъдрости от пословици и поговорки. Гости на празника бяха представители на Община Свищов, на кметства и културни институции от съседните села, общественици и родители. Събитието завърши с аплодисменти и благодарности към труда на всички участници, които спомогнаха за осъществяването на този празник за добротата и красотата в отношенията между хората.