Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с решение № 50 на ИК на ОбНС от 25.05.1982 г. Протокол № 5.

 

Информация:

Христо Арищиров е роден на 13.04.1933 г. в Благоевград. Учил е в Българската държавна консерватория, в класа на проф. Георги Димитров.

От 1978 г. до 1980 г. е консултант към Първия български хор "Янко Мустаков" – Свищов. Големите успехи и художествените завоевания на Първи български хор "Янко Мустаков" на Петия републикански фестивал на художествената самодейност и Четвъртия събор на хоровете от крайдунавските градове – "Силистра – 80" се дължат на всеотдайната работа на з. а. Христо Арищиров.

От 1978 г. до 1980 г. е консултант към Първия български хор "Янко Мустаков" – Свищов. Големите успехи и художествените завоевания на Първи български хор "Янко Мустаков" на Петия републикански фестивал на художествената самодейност и Четвъртия събор на хоровете от крайдунавските градове – "Силистра – 80" се дължат на всеотдайната работа на з. а. Христо Арищиров.

За организирането на първите хорови празници "Янко Мустаков" – една отдавнашна мечта на свищовското гражданство, голяма заслуга има з. а. Христо Арищиров – Председател на организационния комитет за тяхното провеждане. По настоящем Христо Арищиров е професор по дирижиране в Югозападния университет в Благоевград. Председател е на Българския хоров съюз.