Награждаване:

Йоан Никулае е удостоен със званието „Почетен гражданин на Свищов” с Решение № 832, Протокол №53 от 25.03.2010 год. на Общински съвет. Удостояването на г-н Никулае с най-високото почетно звание на Община Свищов е едно признание за неговия принос в учредяването на Първия трансграничен българо-румънски еврорегион през 2000 година, инвестицията в изграждането на фериботната връзка между Свищов и Зимнич, с налагане на град Свищов като транспортен център на река Дунав (в съответствие с общинските и регионалните планове за развитие), и подкрепата в учредяването, развитието и дейността на Първото българо-румънско дружество за приятелство „Зарезан” със седалище град Александрия, обл. Телеорман.

 

Биографични данни:

ЙОАН НИКУЛАЕ е президент на компанията “ИНТЕРАГРО”, в която работят над 9000 работници и специалисти от различни сектори на икономиката – земеделие, хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, съхранение и транспорт на селскостопанска продукция, производство и търговия на тютюневи изделия, производство на топло- и електроенергия с когенерация, туризъм и услуги, като всичко това представлява една добре хармонизирана система за оползотворяване на наличните ресурси, превръщайки компанията в един от най-значимите производители и износители в региона. “ИНТЕРАГРО” е един от най-големите производители и износители на химически торове в Европа.

Компанията обработва над 500 000 дкa земеделска земя с използване на най-модерни машини, съоръжения и технологии. Земеделският сектор, управляван от компанията, представлява един от най-големите доставчици на вътрешния пазар и e постоянен фактор в изхранването на населението.

Независимо от финансово-икономическата криза, управленската политика на компанията стимулира реализацията на наличния човешки и финансов капитал чрез консолидиране на пазарите и въвеждане в експлоатация на някои нови инвестиции, осигурявайки по този начин и нови работни места.

Компанията подпомага финансово здравни услуги, детски градини, неправителствени организации от областта на социалната защита, опазване на околната среда, спонсорира високото спортно майсторство. Г-н Йоан Никулае е доказал се крупен индустриалец, който има значителен и безспорен принос в развитието на трансграничните и бизнес отношения между България и Румъния, особено в рамките на Еврорегион „Дунав – Юг”. Изцяло негова е заслугата да бъде реализирана една отдавнашна наша мечта – да има фериботна връзка между Зимнич и Свищов.

Инвестициите на компанията в региона отварят изключително благоприятни и реални възможности за многостранно развитие и укрепване на бизнеса в община Свищов – откриват се постоянни пазари за изкупуване на селскостопанска продукция на местни производители – зърнени храни, технически маслени култури, мляко и др., възможности за доставки на химически торове и препарати, концентрирани фуражи, бързо развитие на търговския стокообмен, транспорта и туризма, културата и спорта, откриване на нови работни места и подобряване социалния статус на населението в общината.

Освен всичко това, г-н Никулае винаги е подчертавал добрите си и приятелски чувства към България, българския народ и българската природа. Неслучайно, той е избрал новопостроената му къща в гр. Зимнич да е на брега на Дунава с прекрасен изглед към красотата и достолепието на нашия град.