• понеделник, 05 юни 2023
  • 353 преглеждания

ВТОРИ ЖИВОТ ЗА ЕДИН ТОН ДРЕХИ!

Учениците от СУ „Цветан Радославов“ и техните семейства се включиха активно в инициатива за събиране на дрехи и текстилни отпадъци. В часовете по биология и здравно образование те обсъждаха проблемите за замърсяването и климатичните изменения и разбраха, че около 8-10% от парниковите емисии се дължат на текстилната промишленост (повече от авиацията, железопътния транспорт и доставките по море взети заедно). Това производство консумира вода, достатъчна за битовите нужди на 1.7 млрд. души и употребява химикали, които попадат в почвата и водата и застрашавайки живота и здравето на милиони деца и възрастни – над 180 опасни химикали се използват в сектора. Ако бъде използвана за храна, обработваемата земя, би изхранила 80 млн. души. Нуждата от нефт е повече от тази за производството на цялото количество еднократна пластмаса в Европа.

На 2 юни 2023 г. събраните близо 1 тон дрехи, със съдействието на община Свищов, бяха предадени на компания ТехCycle за рециклиране. Кампанията „Втори живот за нашите дрехи“ на Средно училище „Цветан Радославов“ Свищов се реализира през месеците април и май по Проект „Променяме се с климата” с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

е брандът, който обединява решенията за оползотворяване на текстил, осигурявани от Евротекс ЕООД, компания с доказано устойчиви практики. Основана като фирма за сортиране и търговия на едро през 2000 г. в България, днес тя представлява международна група от компании, специализирани в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия. Кампанията прилага кръгови решения за различни етапи от оползотворяването на текстила, в отговор на нуждата от устойчиви решения за еволюиращата текстилна индустрия.

Затваряйки цикъла и удължавайки живота на текстила чрез повторна употреба и рециклиране, ние носим ползи както за околната среда и климата, така и за икономиката.

 

 

СУ „Цветан Радославов“ – Свищов