• понеделник, 12 февруари 2024
  • 134 преглеждания

ВСЯКА СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ТРЯБВА ДА СИ ИЗБЕРЕ УПРАВИТЕЛНЕН СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛ), КАКТО И КАСИЕР

Община Свищов уведомява всички собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, че съгласно изискванията на Закона за управление на етажната собственост, задължително за всяка сграда в режим на етажна собственост следва да има избран управител/управителен съвет, контрольор/контролен съвет и касиер.

Председатели на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, че във връзка с въвеждането на Единен централизиран регистър на етажната собственост е необходимо да предоставят в писмен вид следната актуална информация:

Име, телефон и електронна поща на членовете на управителния съвет (управителя) или на професионалния управител-търговец, избран по реда на чл. 19, ал. 8 от Закона за управление на етажната собственост; на членовете на контролния съвет (контрольора) и на касиера;

размерът на определените ежемесечни вноски за фонд "Ремонт и обновяване";

заверено копие „вярно с оригинала“ на протокол за проведения избор на управителното тяло и определяне размера на дължимите вноски фонд "Ремонт и обновяване".

В сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, в които няма избрани ръководни органи и/или не е определен размер на ежемесечната вноска за фонд "Ремонт и обновяване", е необходимо да се свика и проведе общо събрание за определянето им, след което информацията да се предостави в Общината.

Нужната информация се предоставя в срок до 31.05.2024 година в Информационния център на Община Свищов.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ