• петък, 12 април 2024
  • 1033 преглеждания

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с борбата срещу комарите, Община Свищов уведомява, че ларвицидната обработка на зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води ще се извърши на 13 и 14.04.2024 г. (събота и неделя) след 09,00 ч. с дрон. При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични условия.

Основните територии, които ще се третират са отводнителни канали Вардим и Свищов, м. „Блатото“, м. „Янково гърло” и крайбрежието на р. Дунав от Лимана на с. Вардим до АЕЦ „Белене”.

Третирането ще бъде с препарат ВектоБак 12 АС. При третиране с ВектоБак 12 АС няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.

При благоприятни климатични условия, след 19,00 ч. на 13.04.2024 г. (събота) ще се извърши дезинсекционна обработка (пушилка) в гр. Свищов.