• сряда, 30 ноември 2022
  • 416 преглеждания

В ДГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ФИЛИАЛ ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“

В рамките на дейност II „Осигуряване на обща, допълнителна и емоционална подкрепа за децата от етническите малцинства чрез Монтесори занимания“ днес децата от група „Палавници“ и група „Калинка“ участваха в семейно готвене по Монтесори. Под вещото ръководство на ресурсния учител Первин Мусова, заедно с логопеда Пламенка Георгиева и психолога Ася Ванева, децата заедно приготвиха баница с ябълки. Знанията и уменията на децата в изградената в детската градина Монтесори среда, свързани с материала “дълги летви”, беше пренесен в кухнята. Дълги летви е Монтесори материал от област Дейности за усъвършенстване на сетивата. Чрез тези дейности децата придобиват умения за визуална и мускулна дискриминация на размери, развиване координацията на движенията и фина моторика. Благоприятства развитието на уменията за сравняване и е индиректна подготовка за математика, чрез градация и сериация на различни дължини, както и развиване на математически речник. Кухнята е едно от любимите занимания на малките деца, особено когато им се доверим и им позволим да се включат активно. Те приемат готварските задачи, като предизвикателство, чрез което преоткриват и опознават заобикалящия ги свят. А резултатът от съвместната им дейност беше много вкусен.

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0015-С01“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Изтоник: https://obrazovanie-sv.bg/v-dg-vasil-levski-filial-prodalzhavat-deynostite-po-proekt-sotsialno-ikonomicheska-integratsia-na-uyazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobryavane-dostapa-do-obra/