• събота, 19 септември 2015
  • 271 преглеждания

Център за обществена подкрепа

Представяне на развитието и резултатите на социалната услуга „Център за обществена подкрепа на деца в риск и семействата им – гр. Свищов“ се състоя в зала 1 на Общината. На срещата бяха поканени потребители на социалните услуги и служители на центъра, както и представители на образователни и обществени институции. Специални гости на представянето бяха кметът на Свищов Станислав Благов, председателят на Общинския съвет Светлана Георгиева и секретарят на Общината Върбинка Конова.
Директорът Ася Михайлова направи презентация на услугите, предоставяни от Центъра за обществена подкрепа. Центърът бе изграден през 2011година по проект „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов”, с който Община Свищов кандидатства и спечели финансиране от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Основно Центърът предлага услуги, свързани с реинтеграция и работа с деца от специализирани институции за деца – обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция, деинституционализация и реинтеграция, подготовка, организиране и провеждане на ресурсна подкрепа на деца; приемна грижа и осиновяване; превенция на отклоняващото се поведение;  превенция на отпадане от училище; превенция на насилието. Тази социална услуга бе приета много добре от местната общност и към нея се проявява голям интерес – от 63 деца и семейства през 2011г. потребителите й са нарастнали на 175 през 2014г. През изминалия летен сезон по Програма Лято 2015 за децата са организирани дейности, които са едновременно забавни за тях и полезни за развиване на познанията и уменията им – опознаване на културно-историческото наследство на Свищов и други български градове, детска творческа работилница, кулинарни занимания, дейности, свързани с професионалното ориентиране на децата – посещения на Районно полицейско управление в града, Службата за пожарна безопасност, ЖП-гара. В края на срещата децата-участници в лятната програма на ЦОП получиха лично от кмета Станислав Благов специални грамоти.
„Вярвайте, че вашите деца са най-добрите деца“ – така Станислав Благов се обърна към присъстващите в залата родители на децата-потребители на социалната услуга на ЦОП. Градоначалникът благодари на служителите на Центъра за всеотдайните им усилия и любов, които са вложили в осъществяването на проекта, и подчерта, че доказателство за успеха на проекта е фактът, че Центърът за обществена подкрепа продължава да функционира вече като делегирана държавна дейност.
.