• вторник, 13 октомври 2015
  • 169 преглеждания

ТРИ УЧИТЕЛКИ ОТ СОУ „Н. КАТРАНОВ” УЧАСТВАХА В IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“

В периода от 7 до 10 октомври 2015 г., в гр. Велико Търново, в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, организира Четвърта национална конференция „Насърчаване на четенето“.
Темата на конференцията тази година беше „Място за четене“. Дебатите по време на конференцията  провокираха и потърсиха отговор на множество въпроси, сред които: съществува ли идеалното място за четене?, как трябва да изглежда то? и къде четат децата ни?
Във форума взеха участие учители, ученици, студенти, университетски преподаватели, представители на регионални библиотеки от страната, автори и издатели, както и повече от шестдесет участници, представили най-добри разработки в обявения от Центъра за развитие на човешките ресурси конкурс, на тема „Място за четене”.
СОУ „Николай Катранов” представи две разработки в конкурса за конференцията и двете бяха класирани, а представители на екипите поканени за участие в конференцията.
По време на конференцията имаше уредени и представени три изложби:
 „Какво четеш?”;  „100 години от началото на Първата световна война - документална изложба на Дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново и „Старопрестолни нюанси" - на Иван Цанков-Фудулски
Сред интересните теми на конференцията  бяха: „Умения за четене и разбиране на художествен текст” на Проф. дпн Нели Иванова, Награда „Бисерче вълшебно“ - нов метод за насърчаване на четенето в помощ на възрастните" на Фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“; Представянето на писателя Георги Мишев; Творческа игра „Детска библиотека“  на Проф. д-р Веселина Петрова; Представяне на дейност Еврогайдънс от Мария Полихронова, ЦРЧР.
Благодарим на учителките за тяхното трудолюбие, иновативност и желание да представят училището на още един национален форум.
 
По информация на Н. Мочкова, СОУ „Н. Катранов“, Свищов