• понеделник, 19 февруари 2024
  • 187 преглеждания

Три училища в Свищов ще се радват на обновена спортна инфраструктура по програма на МОН

На 16 февруари Министерството на образованието и науката одобри за финансиране три проекта на Община Свищов по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.

Проектите са изготвени съвместно между Община Свищов и ръководствата на образователните институции в града и са на обща стойност 786 500 лева.

В списъка на одобрените училища по Модули 1 и 2 – Етап 1, за безвъзмездно финансиране по програмата е Средно училище "Цветан Радославов", на което предстои основен ремонт на физкултурен салон, който ще възлиза на стойност 491 500 лв.

В списъка на одобрените за финансиране училища по модул 3 "изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки" от Програмата са включени: Средно училище "Димитър Благоев", на което предстои изграждане на нова спортна площадка за 200 000 лева; и Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов", на която ще бъде извършен основен ремонт на съществуваща спортна площадка, с безвъзмездно финансиране в размер на 95 000 лева.

С обновяването на спортната инфраструктура в трите свищовски училища, ще бъде осигурена качествена, безопасна и здравословна среда за спорт и забавления на всичките 1355 ученици, посещаващи трите образователни институции.