• сряда, 28 февруари 2024
  • 173 преглеждания

Свищовски ученици се срещнаха с представители на Медицински университет-Варна, филиал Велико Търново

Интересна и полезна за всички среща между ученици от СУ „Николай Катранов“ и СУ „Цветан Радославов“, профил „Природни науки“ 11 и 12 клас, общинското ръководство и представители от Медицински университет-Варна, филиал Велико Търново се проведе в Зала 1 на Община Свищов. В срещата участие взеха зам.-кметът д-р Анелия Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки политики“  г-жа Румяна Кузева, г-жа  Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба „Социални дейности“ в Свищов, д-р Теодора Димитрова, юрисконсулт в Община Свищов и представител на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД , д.оз Янка Маркова, главен асистент в Катедра „Здравни грижи“ на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, Филиал – Велико  Търново, студенти от медицинския университет,  ученици и учители от свищовските училища.

В  първата част от  срещата гл. ас. Янка Маркова и студентите от университета представиха   условията за кандидатстване и обучение в специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, които се предлагат от Великотърновския филиал на МУ-Варна.

С висока степен на полезност за присъстващите ученици бе втората част от форума, в която представители на общинското ръководство представиха възможностите за професионална реализация в  община Свищов. Отношение по темата взе д-р Теодора Димитрова, юрисконсулт в Община Свищов и представител на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, която разказа за условията за наемане и работа, възможностите за професионално развитие и израстване в МБАЛ, като обърна внимание върху недостатъчния брой лица с  медицинско образование на територията на общината, които да задоволят необходимостта от кадри за свищовската болница.

Възможностите за професионална реализация на лица с медицинска квалификация в образователната сфера представи г-жа Румяна Кузева, началник на отдел „Образование и младежки политики“, която разясни основните моменти в организацията на работа, отговорностите и ангажиментите  на медицинските сестри в образователните институции (училища и детски градини) на територията на общината.

Ръководителят на общинската служба „Социални дейности“ г-жа Анелия Димитрова запозна присъстващите ученици с възможностите за реализация в социалните институции в община Свищов, системата на заплащане, допълнителните придобивки и възможностите за последващо обучение, като акцентира върху нуждата от кадри и свободните към момента за заемане  позиции „Рехабилитатор“ и „Медицинска сестра“.

В заключителните си думи зам. кметът д-р Анелия Димитрова обобщи огромната потребност от медицински специалисти във всички обществени системи и сфери и заяви готовността на общинското ръководство да подпомогне учениците, който са избрали да се обучава в такава специалност.

 

Източник: Отдел "Образование и младежки политики" към община Свищов - https://obrazovanie-sv.bg/svishtovski-uchenitsi-se-sreshtnaha-s-predstaviteli-na-meditsinski-universitet-varna-filial-veliko-tarnovo/