• четвъртък, 26 ноември 2015
  • 208 преглеждания

Свищовски професор стана за втори път доктор на науките

Професор Карим Наама за втори път става доктор на науките. Възпитаник на Стопанска академия и дългогодишен преподавател в Свищовското висше училище, понастоящем преподавател във Великотърновския университет, проф. Наама е единственият чуждестранен студент, завършил в България, който придобива две научни степени в различни области.
През 2009 г. свищовският преподавател става д-р на икономическите науки след защита пред специализиран научен съвет и тогавашната ВАК на дисертационен труд „Генезис на собствеността и влияние на приватизацията върху развиващи се страни по примера на Арабска република Египет”. Наскоро професорът получи и дипломата си за доктор на политическите науки след като през лятото на 2015 г. защити в Софийския университет, катедра Политология дисертационен труд на тема „Промяната в Арабска Република Египет след „ерата Хосни Мубарак”: аспекти и перспективи”.
Проф. дин и дпн Карим Наама е член на катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения” към Стопанския факултет на Великотърновския университет. Той е експерт по проблемите на Близкия Изток и арабските страни, поддържа добри контакти с представители на българската и арабската дипломация в РБ и чужбина. Чрез неговото посредничество и сътрудничество, Стопанска академия развива академично и културно сътрудничество с Университет „Суецки канал” в гр. Исмаилия, Египет.
Карим Наама започва образованието си в България през 1984 г.в Стопанска  академия, където завършва спец. „Икономика и управление на промишлеността” с отличен успех. От тогава до днес живее в Свищов със семейството си. След защитата на втората си докторска степен, проф. Наама сподели пред в. „Дунавско дело”, че най-голямата му „дисертация” са внуците, дали му званието „Дядо”.
Вероника ВАСИЛЕВА