• понеделник, 17 юни 2024
  • 99 преглеждания

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" с пореден проект по Еразъм

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" е единственото училище в Община Свищов със спечелен проект по програмата "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".

За 13-та поредна година гимназията е с одобрено проектно предложение, което ще даде възможност на учители и ученици за личностно и професионално израстване.

Проектът е спечелен с Акредитация, която гимназията има от 2020 г.

„Заедно в професионалното обучение за успешен старт в професията“ е името на новия проект, който гимназията ще изпълнява през учебната 2024/2025 година.

Ползватели ще са ученици, обучаващи се по следните професии:

✓ "Техник по транспортна техника"

✓ "Ресторантьор"

✓ "Готвач"

✓ "Техник на компютърни системи"

Те ще проведат своята производствена практика в Лисабон, Португалия.

Шестима учители ще посетят Малмьо, Швеция. Педагозите ще се запознаят с традициите на шведската образователна система и ще повишат своята компетентност по отношение на стимулирането на равнопоставеността и приобщаването.

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – едно училище, много възможности!

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"