• понеделник, 19 февруари 2024
  • 181 преглеждания

Свищов: законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора

Законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора. Необходими са решения на национално ниво, общините правят всичко според възможностите си, но търсенето далеч надхвърля предлагането на услуги за подкрепа и домашна грижа, особено в най-малките и отдалечените населени места.

Това са основните изводи от кръглата маса, организирана на 16 февруари в Свищов от русенската „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

Във форума се включиха повече от 20 професионалисти в сектора: представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги като Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов, както и от Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в село Овча могила.

Те обсъждаха изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

Кремена Цанева, представител на екипите на „Каритас“, направи презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас. Марияна Борисова води дискусията с опит, познавайки нуждите на местните хора.

Изводите от изследването на „Каритас“ се потвърждават и от практиката на Община Свищов, коментираха местните представители.

„Като членове на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) работим упорито, за да търсим устойчивост във времето на услугите за възрастните хора. Да предотвратим настаняването в институции, да намалим социалната изолация – това е част от националната политика“, подчерта заместник-кметът на Община Свищов Анелия Димитрова и допълни: „Опитваме се всеки един човек, обърнал се към нас, да получи помощ и подкрепа, адекватна на нуждите му“. Съименничката й Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба „Социални дейности“ в Свищов подчерта, че осигуряването на устойчивост би намалило напрежението в този сектор: да няма прекъсване, да не се притесняват хората: едните – че биха останали без работа, а другите – без грижи.

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

 

Каритас Русе