• сряда, 30 септември 2015
  • 196 преглеждания

Спира се порочната практика с принудителното закупуване на учебници в СА

С цел подобряване организацията на учебния процес през новата 2015-2016 година и във връзка с появили се жалби от студенти за липса на избор и създаване на условия за принудително закупуване на учебна литература по учебни дисциплини, ВрИД Ректор на Стопанската академия – проф. д-р Иван Върбанов излезе със становище относно осигуряването на учебния процес с учебна литература. В публикуваното на сайта на Свищовското висше училище обръщение към преподаватели и студенти, служебният ректор подчертава, че в учебните програми на всички дисциплини е включена основна и допълнителна литература, която трябва да бъде достъпна за ползване от студентите. „Порочните неакадемични практики като продажба на учебници и учебни помагала в кабинетите, залите и аудиториите, поставянето на подписи, печати и други знаци върху учебната литература, задължаването на студентите да закупуват нови неупотребявани учебници и учебни помагала, обвързването на текущото и крайното оценяване на студентите със задължителното закупуване на точно определена учебна литература и други подобни, са форми на принуда и изнудване, противоречащи на академичния професионализъм и морал”, се казва в становището на проф. Върбанов. Той приветства активната позиция на студентите, които отстояват своите права и интереси пред Студентския съвет, ръководителите на катедрите, деканите и ректора в защита на творческата природа на образователния процес. Чрез становището си, служебният ректор на Стопанска академия заявява своята ангажираност при наличие на сигнали за такива практики, да предприеме „категорични действия за тяхното предотвратяване в името на интелектуалната свобода на академичната общност".