• четвъртък, 18 април 2024
  • 242 преглеждания

Ще има планово прекъсване на електрозахранването на територията на община Свищов

Уважаеми жители на община Свищов, 

 

Електроразпределение Север АД уведомява следното:

 

На 19.04.2024 от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: Бившето ДЗС /ТП №11 и ТП №28/, Бетхор /МТП №134/, Маслобойна Габровски /ТП 87/, Агрострой /ТП №115/, Витагрейн /БКТП 141 и плаваща помпа /ТП №9/ във гр. Свищов, площадката на АЕЦ “Белене“.

На 19.04.2024 от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: ул. „Авксентий Велешки“ от №1 до №23 и от №2 до №14, ул. „Алеко Константинов“ от №21 до №31 и от №24 до №28, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Димитър Ем. Шишманов“ от №10 до №18, ул. „Дунав“ от №2 до №10, ул. „Еделвайс“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Иконом Христо Василев“ от №1 до №6, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Кирил и Методий“ от №1 до №4, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Никола Славков“, ул. „Опълченска“, ул. „Осъм“, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ от №1 до №23, ул. „Подполковник Ем. Чакъров“ от №4 до №26 и от №7 до №21, ул. „Сан Стефано“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Христо Смирненски“ №18, ул. „Цветан Радославов“ №10 и №23, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Шипка“, ул. „Янко Мустаков“, ОУ „Филип Сакелариевич“, ОП „Пазари – Сищов“, Робсов ЕООД, Металснаб България АД, Драгажен флот Истър АД, Слънчо АД, Топливо АД, „Тецеко“ ЕАД, Автогарата, ЖП Гарата и фирми намиращи се на територията на бившата търговия на едро в град Свищов трафопостове с диспечерски номера: ТП 2, ТП3, ТП 4, ТП 7, ТП 14, ТП 20, ТП 72 и ТП 77 Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:30 ч. до 15:00 ч. в районите на Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА „Д. А. Ценов”, Военен Клуб , бившето Кино, ЖП Гара, района на Търговията, Слънчо АД, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 в град Свищов.

На 19.04.2024 от 12:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Свищов: Западна индустриална зона /ЗСКИ ЕООД, Фаво, Република, Отводнителна в района на ЗСКИ, бившето СМК/, Свилоза Ярн, Пречиствателна станция или трафопостове със номерация/8, 110, 25, 44, 19, 24, 57, 41, 142, 143/ в гр. Свищов.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 10:00 ч. в районите на ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю, ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“, ДГ „Детски свят”, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ДГ „Васил Левски”, СУ ”Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ул. „Хр. Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някои обекти в района на площад Свобода.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.