Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с решение № 50 на ИК на ОбНС от 25.05.1982 г., протокол № 5.

 

Информация:

Сава Дълбоков е роден на 17.12.1919 г. в село Овча Могила, община Свищов. Партизанин от 1942 г., политкомисар на Свищовската партизанска чета – 1943 г., изявен антифашист, 3 смъртни присъди.

Сава Дълбоков заема отговорни държавни постове: Първи зам.-министър на финасиите – /1960 – 1962 г./; Зам.-председател на Министерския съвет и Председател на Държавния комитет за планиране /1971 – 1973 г./; Зам.-председател на Министерския съвет и министър на снабдяването и държавните резерви /1976 – 1978 г./. От 1978 г. е първи зам.-председател на Националния съвет на Отечествения фронт. Многократно избиран за народен представител.

Сава Дълбоков е кандидат на икономическите науки от 1964 г. Автор е на редица публикации в областта на финансово-кредитната система. Има издадени мемоари.