• вторник, 31 октомври 2023
  • 312 преглеждания

Съобщение във връзка с премахването на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс, в изпълнение на Заповед №1154 РД – 01- 03 от 20.09.2023 г. на кмета на община Свищов, напомням на всички представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в община Свищов, че в 7-дневен срок след изборния ден са задължени да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл.472, ал.1 от Изборния кодекс.

 

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА

Секретар на община Свищов