На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ

От 13.01.2023 г. в Община Свищов стартира кампанията за събиране на Местни данъци и Такса битови отпадъци.

 

 

 

 

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК, Предложение и Доклад за определяне на такса битови отпадъци на Община Свищов за 2024 година

2023-11-10 16:42:10

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК, Предложение и Доклад за определяне на такса битови отпадъцина Община Свищов за 2023 година

2022-11-03 15:51:46

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК, Предложение и Доклад за определяне на такса битови отпадъцина Община Свищов за 2022 година

2021-11-04 13:59:32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е в изпълнение на т.1 от Заповед №70-РД-01-03–22.01.2021 година на кмета на община Свищов

2021-02-08 08:29:30

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОТМЯНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА

2020-12-17 16:29:41

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци за 2021 година

2020-10-26 11:41:57

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЕНЕНИ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

2020-03-20 11:35:05

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци 2020

2019-11-14 09:57:04

СЪОБЩЕНИЕ № 61-00-235/ 28.11.2018 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-235/ 28.11.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-11-28 15:04:42

СЪОБЩЕНИЕ № 08-00-1517/ 08.11.2018 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-215/ 08.11.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-11-08 16:52:31

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

2017-09-25 13:35:42

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

2016-11-11 16:49:14