• сряда, 07 октомври 2015
  • 248 преглеждания

С какви бюлетини ще гласуваме на 25--ти октомври в община Свищов

Остават по-малко от 3 седмици до местните избори на 25 октомври. В Свищов избирателите ще гласуват с отделни бюлетини за кмет на община и общински съветници. Освен тези бюлетини за местни органи на самоуправление ще има и трета за референдума – тя е най-къса и съдържа само въпроса и две квадратчета с отговори „Да” или „Не”.
За да упражни правото си на глас, всеки избирател трябва да представи документ за самоличност – лична карта или паспорт,или удостоверение за пребиваване – за гражданите на други държави- членки на ЕС. Член на секционната избирателна комисия /СИК/ сверява данните му в избирателния списък. След това пред него трябва да бъдат откъснати бюлетини за всеки вид избор и на гърба на всяка от тях да се постави печат. Член на СИК сгъва бюлетината по указания от ЦИК начин и я подава на избирателя. Всеки избирател ще получи 3 бюлетини.
 
Избор за кмет на община
В община Свищов ще избираме кмет между 5 кандидати – толкова са позициите в бюлетината за кмет. Кандидатите са подредени по възходящ ред, номерът на всеки един е в центъра, в ляво от него е името на партията, коалицията или инициативния комитет, които го издигат, в дясно – трите имена на самия кандидат. Избирателят отбелязва вота си със знак X или V.
 
Избор на общински съветници
Бюлетината за общински съветници в община Свищов ще е най-дълга. Не търсете в нея имена на кандидатите, нито на водачите на листи – те ще са посочени на информационното табло пред изборната секция. В бюлетината за съветници са изписани само политическите партии и коалиции, които участват в изборите. В бюлетината за общински съветници на първа позиция стои квадратче с номера на партията, до него е името на самата партия или коалиция. Избирателят отбелязва своя вот само със знак Х или V и само със син цвят в квадратчето с номера на избраната кандидатска листа. В дясно от списъка са разположени  кръгчета с номера. След като първо е отбелязал своя вот в квадратчето (за избраната партия или коалиция), избирателят може, ако желае да постави и в кръгче знак „Х” или „V”. С това той показва своето предпочитание (преференция) за съответния кандидат. Важно е да се знае, че за да бъде действителен вотът, той ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е отбелязан само в едно квадратче. Липсата на знак в кръгчето не прави изборът недействителен. В този случай вотът се зачита в полза на партията или коалицията, отбелязана в квадратчето.
 
Избор на кмет на населено място
В община Свищов има и още един избор за жителите на селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Горна Студена, Морава, Хаджидимитрово, Царевец, Червена, Вардим, Козловец, Овча Могила, Ореш, Совата и Драгомирово. Освен кмет на общината и общински съветници, те ще избират и кмет на населеното място. Бюлетините за местни избори там ще са с 1 повече -  за кмет на община Свищов, за общински съветници и за кмет на населено място. Плюс една за референдума. Изборът за кмет на населено място се отбелязва със знак Х или V в квадратчето с номера на предпочитания кандидат. След като е отбелязал своите избраници, гласоподавателят сгъва бюлетините по начина, по който са му предоставени от секционната комисия и който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да се вижда номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл. Излиза от кабината и подава сгънатите бюлетини на член на СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл с номер върху кочана, от който е откъсната. При съвпадение на номерата, член на СИК откъсва по перфорацията отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в специална за целта непрозрачна кутия. Слага втори печат на гърба на всяка бюлетина и ги дава на избирателя. Избирателят ги пуска в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък, взема документа си за самоличност и напуска изборното помещение.
 
ВАЖНО в случай на грешка: Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да получи втора бюлетина, но само веднъж.
 
По материали на Галя Виткова, SvishtovToday