РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д АВРАМОВИ” СВИЩОВ

 

Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” е основано на 30 януари 1856 година в Свищов, с учредителен протокол по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович. С неговото учредяване се полага началото на читалищното дело в България.Основателите му определили следната програма за читалището: да създаде градска библиотека; да събира стари ръкописи на пергамент и хартия; да подкрепя способни младежи, да добият по-високо образование в чужбина; да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.Следващият щедър жест прави Кирил Д. Аврамов, който дарява цялото си материално състояние на свищовската община от 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище. Дарението е направено на 22 март 1904 година. Сградата намираща се в центъра на града е построена в периода 1904 г. - 1908 г. по проект на австрийския архитект Паул Бранг. Обявена е за национален паметник на културата. Има прекрасна акустика на салона и уникална вътрешна архитектура.

 

Първо Българско Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” е институцията с най-голяма роля в културния живот на региона. Театралният салон е залата с най-голям капацитет в град Свищов, поради което е предпочитано място за обществени и културни събития. В него се осъществяват театрални, концертни, юбилейни, ученически, студентски, предизборни и други изяви. В момента там се помещават: Театър „Ел. и К. Д. Аврамови”, Първи Български Хор “Янко Мустаков”, Бизнес център - Свищов (“JOBS”), Туристическо Дружество ”Алеко Константинов”, Съвета по туризъм и др. форми на културно масови прояви.

 

По проект „Красива България” 2007 г. извършените ремонтни дейности са:

1. Ремонт театрален салон и прилежащите му помещения – пребоядисани са тавани, стени, сменена е изцяло подовата настилка с ламиниран паркет и мокет.
2. Сменени са теракотните и фаянсови плочки по стени и подове в помещенията.
3. Стените и таваните на салона са общити с камъшитови рогозки, ремонтирани са и гипсовите профили по стени, тавани и греди.

 

Общата стойност на проекта е 140 хил. лева, като 57 % от стойността на проекта са за сметка на Община Свищов.