ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 19.01.2017 г.

2017-01-20 14:02:28

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 29.11.2016 г.

2016-11-12 14:01:27

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 25.08.2016 г.

2016-11-01 14:00:15

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 21.07.2016 г.

2016-11-01 13:59:16

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 19.05.2016 г.

2016-11-01 13:58:15

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 21.01.2016 г.

2016-11-01 13:54:51

ПРОТОКОЛ от заседание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов, проведено на 17.03.2016 г.

2016-11-01 13:54:17