• сряда, 30 септември 2015
  • 181 преглеждания

Протокол от заседанието на журито за определяне на наградите от поетичния конкурс “Свищовски лозници

ПРОТОКОЛ от заседанието на журито за определяне на наградите от поетичния конкурс “Свищовски лозници” и на наградата “Златно дунавско перо”, състояло се на 24 септември 2015 г. I.Жури в състав: Ваньо ВЪЛЧЕВ – председател и членове Георги ДРАМБОЗОВ и Стефания ЦАНКОВА след като разгледа и обсъди представените стихотворения от 84 автори, участници в поетичния конкурс “Свищовски лозници 2015”, определи следните награди: НАГРАДАТА “НИКОЛАЙ ИСКЪРОВ” – на Атанас Капралов от София за стихотворението „ Преди полета” ПЪРВА НАГРАДА – на Ивелина Никова от гр. Провадия за стихотворението „Бабината баница” ВТОРА НАГРАДА – на Нико Стоянов от София за стихотворението „Кладенец свети” ТРЕТА НАГРАДА – на Дачо Господинов от гр. Троян за стихотворението „Посвещение” Специална награда – на Гюлшен Алиева от гр. Плевен за стихотворението „По рог на луна” Специална награда – на Николай Гюлев от гр. Пловдив за стихотворението „Като в приказка” II.След като обсъди номинациите за наградата “Златно дунавско перо”, журито определи за неин носител Веселка Колева - София
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….. Ваньо Вълчев
ЧЛЕНОВЕ: .....................................Георги Драмбозов
                       ....................................Стефания Цанкова